O nas

Tradycja wojskowego ośrodka naukowego sięga 1949 roku, kiedy do Puław przeniesiono Centrum Wyszkolenia i Badań Weterynaryjnych z miejscowości Zamienie (pod Warszawą). Po pewnych zmianach organizacyjnych wprowadzonych w latach późniejszych, placówka ta stała się ważnym ośrodkiem naukowo-badawczym w Służbie Medycznej Polskich Sił Zbrojnych. W 1990 roku Ośrodek został włączony do Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie nie tracąc swej stosunkowo dużej niezależności organizacyjnej. W 2002 roku została nadana obecna nazwa: Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych.

Dzięki nowatorskim badaniom w dziedzinie toksykologii, radiobiologii, mikrobiologii i higieny środków spożywczych Ośrodek wniósł znaczny wkład w postęp nauk medycznych, biologicznych i weterynaryjnych. O prestiżu międzynarodowym Ośrodka świadczy uczestnictwo pracowników w licznych misjach pokojowych ONZ na Bliskim Wschodzie (Syria, Egipt, Irak), a także w innych częściach świata (Kambodża). Obecnie priorytetowe badania i diagnostyka skupiają się na wykrywaniu i neutralizacji patogenów i toksyn, które mogą być użyte jako broń biologiczna.

Badania te zostały zintensyfikowane z chwilą otwarcia na terenie Ośrodka pierwszego w Polsce Laboratorium III klasy bezpieczeństwa biologicznego. Personel BSL-3 był szkolony w odpowiednich placówkach naukowych w Polsce, USA, Wielkiej Brytanii oraz innych krajach, dzięki czemu badania prowadzone w Ośrodku zyskały międzynarodowe uznanie. W 2013 otwarte zostało kolejne laboratorium BSL-3 pracowni wirusologicznej.

Więcej informacji o Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego.