Bakteriofagi

Tematyka Badawcza

Odkryte bez mała 100 lat temu bakteriofagi (wirusy lizujące bakterie) wzbudzają w ostatnich latach coraz większe zainteresowanie. Narastająca lawinowo oporność drobnoustrojów na antybiotyki i związane z tym częste niepowodzenia terapeutyczne zakażeń, zmuszają do poszukiwania nowych środków antybakteryjnych, o innych niż antybiotyki mechanizmach działania. Duże nadzieje, w tym zakresie, wiąże się z bakteriofagami i ich enzymami litycznymi.

Pracownia bakteriofagowa WIHiE  od kilku lat kolekcjonuje i charakteryzuje bakteriofagi lityczne w stosunku do bakterii istotnych klinicznie, oraz będących potencjalnie czynnikami bioterrorystycznymi (Staphylococcus aureus [MRSA], Enterococcus spp.[VRE], Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, enterohemoragiczne Escherichia coli, Bacillus anthracis).W kręgu szczególnego zainteresowania zespołu naukowego pracowni znajdują się endolizyny bakteriofagowe, oraz możliwość zwalczania biofilmów z użyciem fagów i rekombinowanych enzymów.

W kolekcji pracowni znajdują się bakteriofagi aktywne różnym stopniu w stosunku do wymienionych bakterii, scharakteryzowane genetycznie i będące potencjalnie dobrym czynnikiem terapeutycznym.

Infrastruktura

Pięć laboratoriów drugiej klasy bezpieczeństwa biologicznego wyposażona w nowoczesny sprzęt.