Wirusologia

Tematyka Badawcza

Zagadnienia podejmowane w pracowni obejmują:

 • monitoring wirusów w rezerwuarach środowiskowych, w tym wirusów z rodzaju Hantavirus (gryzonie z rodzajów Apodemus, Mus, Microtus oraz Myodes) oraz wirusa kleszczowego zapalenia mózgu (kleszcze z rodzajów Ixodes oraz Dermacentor) ze szczególnym uwzględnieniem miejsc stacjonowania jednostek SZ RP
 • monitoring wirusów górnych dróg oddechowych, w tym wirusów grypy (SENTINEL – GEIS)
 • ocena narażenia na wirusowe czynniki biologiczne wśród żołnierzy
 • wykorzystanie wektorów wirusowych w terapii genowej
 • implementacja nowych metod diagnostyki molekularnej dla czynników wirusowych
 • badania in vitro nowych środków antywirusowych lub środków biobójczych przeciwko wirusom
 • diagnostyka wirusowych czynników biologicznych na potrzeby służby zdrowia SZ RP (IFA, ELISA, PCR) : wirusy z rodzaju Hantavirus:  (wirus Hantaan; wirus Dobrava-Belgrad; wirus Sin Nombre; wirus Puumala; wirus Seoul); wirus gorączki doliny Rift; wirus kleszczowego zapalenia mózgu wariant środkowoeuropejski; wirus Dengue typu 1-4; wirus japońskiego zapalenia mózgu; wirus zapalenia mózgu Zachodniego Nilu; wirus żółtej gorączki; wirus Chikungunya; a także wirus krymsko-kongijskiej gorączki krwotocznej (CCHF); wirus Ebola (EBOV); wirus Marburg (MARV).
Pozytywny wynik reakcji IFA dla serotypu Dobrava (Hantawirus)

Pozytywny wynik reakcji IFA dla serotypu Dobrava (Hantawirus)

 Infrastruktura

 •  Laboratorium wirusologiczne 3 stopnia hermetyczności

Laboratorium z monitorowym podciśnieniem, powietrzem wylotowym HEPA-filtrowanym i systemem kontroli dostępu.

Prace badawcze oraz wykrywanie wirusów 3. grupy zagrożenia, np. z rodzaju Hantavirus, z rodzaju Orthopoxvirus (poza VARV), wirusy gorączek denga, Chikungunya, Zachodniego Nilu, kleszczowego zapalenia mózgu) przy wykorzystaniu technik hodowli in vitro na liniach komórkowych, ELISA, IFA oraz przygotowanie materiału genetycznego do testów molekularnych.

 • Laboratorium wirusologiczne 2 stopnia hermetyczności

Prace badawcze oraz wykrywanie wirusów 2 grupy zagrożenia (np. wirusy grypy) przy wykorzystaniu technik hodowli in vitro na liniach komórkowych, ELISA oraz przygotowanie materiału genetycznego do testów molekularnych

 •  Pracownia diagnostyki molekularnej

Analizy molekularne metodami: reakcji odwrotnej transkrypcji, łańcuchowej reakcji polimerazy DNA (PCR) z analizą produktów elektroforezą w żelu agarozowym, PCR z analizą produktów w czasie rzeczywistym (real-time PCR), przygotowanie materiału genetycznego do sekwencjonowania

 • Pracownia linii komórkowych

Przygotowanie hodowli linii komórkowych in vitro (VERO-E6, MDCK, BHK-21) na potrzeby pracowni wirusologicznych oraz bakteriologicznych.