Kierownictwo

Dyrektor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii:
dr n. med. Jarosław UCIEKLAK

Szef Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych (Puławy):
płk mgr inż. Michał RYCIAK