Kierownictwo

Dyrektor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii:
dr n. med. Jarosław UCIEKLAK
e-mail: sekretariat@wihe.pl

Pełnomocnik Dyrektora Instytutu ds. Naukowych
prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Małgorzata Krzyżowska
e-mail: malgorzata.krzyzowska@wihe.pl

Szef Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych (Puławy):
płk mgr inż. Michał RYCIAK
e-mail: odizzb@wihe.pl