SARS-COV-2

Pracownia Wirusologii Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych WIHE oferuje badania skuteczności biobójczego działania chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych wg aktualnie obowiązujących norm wobec wirusów osłonkowych z użyciem ludzkiego koronawirusa HCoV-229E (odpowiednik testowy zakaźnego wirusa SARS-CoV-2). Dodatkowo możliwe jest potwierdzenie ograniczonego spektrum działania wirusobójczego z użyciem ludzkiego Adenowirusa Typu 5. Staramy się w miarę możliwości badawczych dostosowywać do potrzeb klienta. Badania wykonujemy w ustalonym terminie, z dbałością o szczegóły metodyczne.

Przeprowadzamy badania wg norm:

  1. Norma PN-EN 17272:2020-10 „Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne. Metody dezynfekcji pomieszczeń drogą powietrzną z wykorzystaniem zautomatyzowanych procesów. Określenie działania bakteriobójczego, grzybobójczego, bójczego na grzyby drożdżopodobne, sporobójczego, prątkobójczego lub bójczego na prątki gruźlicy, wirusobójczego oraz fagobójczego”.

Niniejszą Normę Europejską stosuje się do produktów w obszarze medycznym, weterynaryjnym, spożywczym, przemysłowym, domowym oraz obszarach zbiorowych, do zautomatyzowanych procesów rozpylania środków chemicznych drogą powietrzną.

  1. Norma PN-EN 14476+A2:2019-08 „Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne. Ilościowa zawiesinowa metoda określania wirusobójczego działania w obszarze medycznym. Metoda badania i wymagania (Faza 2/Etap 1)”.

Niniejszą Normę Europejską stosuje się do produktów w obszarze medycznym, w zakresie: higienicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania, higienicznego mycia rąk, dezynfekcji narzędzi przez zanurzenie, dezynfekcji powierzchni przez przecieranie, zalewanie lub innymi sposobami oraz do dezynfekcji tekstyliów.

  1. Norma PN-EN 16777:2019-01 „Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne. Ilościowa powierzchniowa metoda określania wirusobójczego działania chemicznych środków dezynfekcyjnych stosowanych w obszarze medycznym na nieporowatych powierzchniach, bez działania mechanicznego – Metoda badania i wymagania (faza 2/etap 2)”.

Niniejszą Normę Europejską stosuje się do produktów w obszarze medycznym, w zakresie dezynfekcji powierzchni.

Produkty z grup opisanych powyżej, mogą być badane z zastosowaniem wymienionych norm w zakresie:

Działanie wirusobójcze na wirusy osłonkowe. Potwierdzenie w badaniach na odpowiednim wirusie testowym, ludzkim koronawirusie 229E, oznacza, że produkt posiada działanie wirusobójcze wobec wirusów osłonkowych i może być stosowany jako środek do dezynfekcji pomieszczeń drogą powietrzną z wykorzystaniem zautomatyzowanych procesów, dezynfekcji rąk metodą wcierania i higienicznego mycia rąk oraz dezynfekcji powierzchni również w przypadku wirusa SARS-CoV-2.

Ograniczone spektrum działania wirusobójczego. Potwierdzenie w badaniach na odpowiednim wirusie testowym, ludzkim Adenowirusie typ 5, oznacza, że produkt posiada ograniczony zakres aktywności wirusobójczej i może być stosowany jako środek do dezynfekcji pomieszczeń drogą powietrzną z wykorzystaniem zautomatyzowanych procesów, dezynfekcji rąk metodą wcierania i higienicznego mycia rąk oraz dezynfekcji powierzchni w przypadku wszystkich wirusów osłonkowych oraz wirusa adeno.

Wycena oraz plan badań dostępne indywidualnie po kontakcie: dr n. med. Magdalena KWIATEK (magdalena.kwiatek@wihe.pl).

 

Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych przyjmuje próbki w kierunku wykrycia zakażenia koronawirusem jedynie z Wojskowych Ośrodków Medycyny Prewencyjnej, innych jednostek podległych MON oraz na podstawie umowy z Ministerstwem Zdrowia.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy na adres: Wyniki.ODiZZB@wihe.pl  lub telefoniczny:

  • płk Michał RYCIAK – tel. 261519811,
  • referenci – tel. 261519845

WZÓR ZLECENIA DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH MON ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ:

Formularz zlecenia ODiZZB WIHE Puławy

  1. Formularz zlecenia *.PDF
  2. Formularz zlecenia *.DOCX

WZÓR DODATKOWEJ OBLIGATORYJNEJ TABELI ZLECEŃ ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ:

  1. Wzór tabeli do zleceń. XLXT

WYTYCZNE GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO WOJSKA POLSKIEGO:

Ruch żołnierzy sił sojuszniczych (pdf)

Ruch żołnierzy sił sojuszniczych – Aneks (pdf)

Szkolnictwo wojskowe (pdf)

Szkolenia zagraniczne (pdf)

PKW wyjazd (pdf)

 

Michalski, A., Wójcicka, P., Bielawska-Drózd, A., Bartoszcze, M. (2021). „Review of studies on SARS – CoV-2 infection inhibitors”. Annals of Agricultural and Environmental Medicine. AAEM-00987-2021-1. DOI: 10.26444/aaem/143035

Artykuł w formacie pdf