Kontakt

Poniżej podane są dane kontaktowe naszego ośrodka oraz głównej siedziby Instytutu.

Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych
Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii
ul. Lubelska 4
24-100 Puławy

tel:         +48 261 519 803
tel:  
fax:        +48 261 519 844
fax:        +48 81 886 28 22
email:    wihe@wihe.pulawy.pl

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
ul. Kozielska 4
01-163 Warszawa
www:  www.wihe.pl 

Sekretariat:

tel:  +48 261 853 101
email: sekretariat@wihe.pl

Kancelaria JAWNA

tel:        +48 261 853 211
fax:       +48 261 853 133
email:  kancelaria.jawna@wihe.pl