Projekty

Realizowane Projekty:

„Zastosowanie innowacyjnych i efektywnych metod i technologii umożliwiających wykrycie watah dzików, identyfikacji osobników z objawami klinicznymi ASF w naturalnym terenie ich występowania”; Numer projektu: DOB-BIO9/30/01/2018; podmiot finansujący: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; podmiot realizujący: Konsorcjum: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, GIGACO, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii [2018-2021]

„Nowe technologie diagnostyczne na współczesnym polu walki – nanobiodetektory do detekcji Bacillus anthracis”; Nr rejestracyjny: 132/2019/DA; Źródło finansowania: Ministerstwo Obrony Narodowej; Podmiot realizujący: Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii; [2019-w trakcie realizacji]

„Hemostatyczne, resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania”; Projekt Nr POIR.04.01.02-00-0004/17; Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe; Podmiot realizujący: Politechnika Łódzka, TRICOMED SA, Bella Sp. z o.o. , Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii; [2018-w trakcie realizacji]

„Analiza porównawcza endolizyn kodowanych przez bakteriofagi lityczne wobec laseczek wąglika”; Nr rejestracyjny: 2016/23/N/NZ7/01992; Źródło finansowania: NCN – grant PRELUDIUM; Podmiot realizujący: Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych w Puławach. [2017-w trakcie realizacji]

„Mobilny zestaw do analizy oraz likwidacji skażeń, wspierający działania kontrterrorystyczne na miejscu zdarzenia CBRN-E, [2019-2021]

„Zaawansowane metody selekcji nowych kapsydów wirusów AAV oraz ich wykorzystanie w badaniu molekularnych mechanizmów wewnątrzkomórkowej blokady transdukcji”, OPUS 13, NCN (2017/25/B/NZ1/02790), [2018-2020]

„Ocena wpływu ekspozycji na czynniki chemiczne, biologiczne i fizyczne wynikające ze specyfiki służby żołnierzy zawodowych z wyłączeniem lotnictwa wojskowego i Marynarki Wojennej”. Narodowy Program Zdrowia – „Military NPZ”; temat badawczy (517/2016/DA), [2016-2020]

Ukierunkowana ewolucja nowych wirusów AAV w celu zwiększenie wydajności i specyficzności modyfikacji genów w ludzkiej wątrobie i innych tkankach. Kościuszko, DWSZ MON (570/2016/DA), [2016-2019]

Support for European Union action in the field of CBRN security managers education SE-CBRN-URE.” Nr rejestracyjny: HOME/2015/ISFP/AG/CBRN/4000008459; Źródła finansowania:  Internal Security Fund – Police – Komisja Europejska, Dyrekcja generalna ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych (DG HOME); Podmiot realizujący: Uniwersytet Łódzki, Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, Akademia Policyjna Szczytno, Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, The International Security and Emergency Management Institute; [2016-2018]

QUIXOTE – Quick Xor Technology for B&C cold-plasma decontamination; Nr rejestracyjny: A-1152-RT-GP; Źródło finansowania: Europejska Agencja Obrony, Joint Investment Programme on CBRN Protection (JIP CBRN); Podmiot realizujący: Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Ibatech Tecnologia Slu (Hiszpania), Titania, Instituto Tecnologico La Marañosa (Hiszpania), Vojensky Vyzkumsy Ustav (Czechy), Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, AIT Austrian Institute of Technology GmbH (Austria); [2014-2017]

Anthrax Environmental Decontamination Network (AEDNet)”; Nr rejestracyjny: PIRSES-GA-2013-612309; Podmiot realizujący: Cardiff University (Wielka Brytania), Istituto Zooprofilattico Sperimentale of Puglia and Basilicata (Włochy), Kafkas University (Turcja), University of Hohenheim (Niemcy), Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, National Center for Disease Control (Gruzja), Ilia State University (Gruzja), G. Eliava Institute of Bacteriophage Microbiology and Virology (Gruzja), National Scientific Center Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine (Ukraina); [2014-2017]

„Identyfikacja zagrożeń biologicznych w działaniach ratowniczych oraz wpływu na kompetencję układu odpornościowego w perspektywie niekorzystnych następstw zdrowotnych” – projekt CIOP (2014-2016)

„Postępowanie diagnostyczne, profilaktyczne i doskonalenie systemów monitorowania epidemiologicznego w warunkach stacjonarnych polowych w przypadkach zagrożenia bronią biologiczną” projekt badawczo-rozwojowy MON (2007-2015)

„Odtworzenie oraz charakterystyka filogenetyczna próbek środowiskowych hantawirusów” – projekt MNiSW – WIHE nr 5 (2014)

„Biologiczna stabilizacja mikrobiologii wody przeznaczonej do spożycia” Nr rejestracyjny: INNOTECH-K2/IN2/7/181844/NCBR/13; projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju [2013-2016]

„European Biodefense Laboratory Network (EBLN)” – projekt Europejskiej Agencji Obrony
nr B 1325 ESM4 GP (2013-2015)

„Knowledge develoPmEnt and tRAnsfer of besT practice on BIO-safety, BIO-security and BIO-risk management” projekt Komisji Europejskiej – CoE 25 BIO-OPERATE – IFS/2012/302428 (2013-2014)

„Mobilne laboratorium do poboru próbek środowiskowych i identyfikacji zagrożeń biologicznych”projekt NCBiR nr 0031/R/ID1/2011/01 (2011-2014)

„Bio-Safety and bio-security improvement at the Ukrainian and plague station (UAPS) in Simferopol”projekt Komisji Europejskiej nr IFS/2010/248-957 (2010-2014)

„Znaczenie zwierząt wolno żyjących jako rezerwuaru bakteryjnych, wirusowych i pasożytniczych czynników chorobotwórczych dla ludzi i zwierząt domowych” – projekt NCBiR (2011-2013)

„Badanie środowiskowych rezerwuarów gorączki Q na obszarze endemicznego występowania Coxiella burnetii” – Projekt MNiSW nr N N308 562540 (2011-2013)

„Surveillance and Testing for pathogens etiological for respiratory infectious diseases including Influenza strains with pandemic potential: Domestic and Deployed Sentinel Network in Polish Armed Forces with epidemiological/laboratory capacity at the Military Institute of Hygiene and Epidemiology”– projekt US DoD – Global Emerging Infections Surveillance and Response System (2011)

„Database of B Agents” – projekt Europejskiej Agencji Obrony nr B0060-ESM4-GC (2009-2011)

„Występowanie zakażeń hantawirusowych w rezerwuarze zwierzęcym w aspekcie przypadków zachorowań u ludzi w województwie podkarpackim” – Projekt MNiSW, nr N N308 091937 (2009-2011)

„Aktywność związków nienukleozydowych w działaniu przeciw różnym szczepom wirusa grypy” – projekt rozwojowy MNiSW nr OR00001909 (2009-2011)

„Nanobiodetector for spore forming bacteria” – Projekt DARPA nr N10PC20099 (2009-2011)

„Biologiczna stabilizacja mikrobiologii wody” – Projekt NCBiR

„Izolacja i charakterystyka bakteriofagów litycznych w stosunku do szczepów klinicznych   Acinetobacter baumannii oraz możliwość ich zastosowania w zwalczaniu biofilmu” – Projekt własny WIHE

„Identyfikacja i nadekspresja genu kodującego depolimerazę polisacharydową bakteriofaga Pseudomonas aeruginosa”  – Projekt własny WIHE

 „AEDNet— Anthrax Environmental Decontamination Network  – 612309″ -Projekt jest finansowany przez Marie Curie Actions – International Research Staff Exchange Scheme (IRSES).

„Isolation, purification and determination of  phages enzymes activity against most common bacteria responsible for wound infection – Projekt finansowany przez DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency).- zrealizowany

„Izolacja i skolekcjonowanie wirulentnych bakteriofagów aktywnych w stosunku do Staphylococcus aureus MRSA (metycylinooporne). Otrzymanie oczyszczonej, aktywnej biologicznie endolizyny gronkowcowej, lizującej szczepy MRSA, z możliwością jej praktycznego, dalszego zastosowania klinicznego” – Projekt finansowany przez NCBiR –zrealizowany

Izolacja, skolekcjonowanie i charakterystyka bakteriofagów litycznych w stosunku do szczepów enterohemoragicznych Escherichia coli (EHEC). Projekt finansowany przez MNiSzW.