BioAerozole

Tematyka badawcza

Badania działania aerozoli wytworzonych np. ze środków dezynfekcyjnych na bakterie. Badania nad aerozolami bakteryjnymi.

Infrastruktura:

Pracownia składa się z laboratorium II klasy bezpieczeństwa (w trakcie rozbudowy do poziomu III). Wyposażona jest w najnowocześniejszy sprzęt: komorę laminarną II klasy, komorę aerozolową, termocyklery, wirówki, wytrząsarki i szereg innych urządzeń pomocniczych.