Pracowników ODiZZB

Publikacje pracowników ODiZZB WIHE Puławy z roku:


– 2022 –

Publikacje

Dorota Żakowska, Bożena Wlizło-Skowronek, Patrycja Wójcicka, Małgorzata Stawecka-Hamerla, Katarzyna Naylor „VACCINES AGAINST ANTHRAX – SELECTED RESEARCH Szczepionki przeciwko wąglikowi – wybrane badania” http://pm.microbiology.pl, DOI: https://doi.org/10.2478/am-2022.0001

Nakonieczna A., Rutyna P., Fedorowicz M., Kwiatek M., Mizak L., Łobocka M. Three Novel Bacteriophages, J5a, F16Ba, and z1a, Specific for Bacillus anthracis, Define a New Clade of Historical Wbeta Phage Relatives”. Viruses. 14(2), 213. DOI:  https://doi.org/10.3390/v14020213. (IF 5,818)

Lepionka T., Białek M., Czauderna M., Szlis M., Białek A.  „Lipidomic Profile and Enzymes Activity in Hepatic Microsomes of Rats in Physiological and Pathological Conditions.” International Journal Of Molecular Sciences. 2022, 23(1), 442. (IF=5,924)