Ogłoszenie

Pracownia Wirusologii Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych WIHE oferuje badania skuteczności biobójczego działania chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych wg aktualnie obowiązujących norm wobec wirusów osłonkowych z użyciem ludzkiego koronawirusa HCoV-229E (odpowiednik testowy zakaźnego wirusa SARS-CoV-2). Dodatkowo możliwe jest potwierdzenie ograniczonego spektrum działania wirusobójczego z użyciem ludzkiego Adenowirusa Typu 5. Staramy się w miarę możliwości badawczych dostosowywać do potrzeb klienta. Badania wykonujemy w ustalonym terminie, z dbałością o szczegóły metodyczne.

Przeprowadzamy badania wg norm:

  1. Norma PN-EN 17272:2020-10 „Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne. Metody dezynfekcji pomieszczeń drogą powietrzną z wykorzystaniem zautomatyzowanych procesów. Określenie działania bakteriobójczego, grzybobójczego, bójczego na grzyby drożdżopodobne, sporobójczego, prątkobójczego lub bójczego na prątki gruźlicy, wirusobójczego oraz fagobójczego”. Niniejszą Normę Europejską stosuje się do produktów w obszarze medycznym, weterynaryjnym, spożywczym, przemysłowym, domowym oraz obszarach zbiorowych, do zautomatyzowanych procesów rozpylania środków chemicznych drogą powietrzną.
  2. Norma PN-EN 14476+A2:2019-08 „Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne. Ilościowa zawiesinowa metoda określania wirusobójczego działania w obszarze medycznym. Metoda badania i wymagania (Faza 2/Etap 1)”. Niniejszą Normę Europejską stosuje się do produktów w obszarze medycznym, w zakresie: higienicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania, higienicznego mycia rąk, dezynfekcji narzędzi przez zanurzenie, dezynfekcji powierzchni przez przecieranie, zalewanie lub innymi sposobami oraz do dezynfekcji tekstyliów.
  3. Norma PN-EN 16777:2019-01 „Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne. Ilościowa powierzchniowa metoda określania wirusobójczego działania chemicznych środków dezynfekcyjnych stosowanych w obszarze medycznym na nieporowatych powierzchniach, bez działania mechanicznego – Metoda badania i wymagania (faza 2/etap 2)”. Niniejszą Normę Europejską stosuje się do produktów w obszarze medycznym, w zakresie dezynfekcji powierzchni.

Produkty z grup opisanych powyżej, mogą być badane z zastosowaniem wymienionych norm w zakresie:

Działanie wirusobójcze na wirusy osłonkowe. Potwierdzenie w badaniach na odpowiednim wirusie testowym, ludzkim koronawirusie 229E, oznacza, że produkt posiada działanie wirusobójcze wobec wirusów osłonkowych i może być stosowany jako środek do dezynfekcji pomieszczeń drogą powietrzną z wykorzystaniem zautomatyzowanych procesów, dezynfekcji rąk metodą wcierania i higienicznego mycia rąk oraz dezynfekcji powierzchni również w przypadku wirusa SARS-CoV-2.

Ograniczone spektrum działania wirusobójczego. Potwierdzenie w badaniach na odpowiednim wirusie testowym, ludzkim Adenowirusie typ 5, oznacza, że produkt posiada ograniczony zakres aktywności wirusobójczej i może być stosowany jako środek do dezynfekcji pomieszczeń drogą powietrzną z wykorzystaniem zautomatyzowanych procesów, dezynfekcji rąk metodą wcierania i higienicznego mycia rąk oraz dezynfekcji powierzchni w przypadku wszystkich wirusów osłonkowych oraz wirusa adeno.

Wycena oraz plan badań dostępne indywidualnie po kontakcie: dr n. med. Magdalena KWIATEK (magdalena.kwiatek@wihe.pl).

 

Pracownia Bakteriologii i Pracownia Wirusologii posiadają certyfikaty biegłości diagnostycznej w kierunku chorób zakaźnych szczególnie niebezpiecznych wywołanych przez czynniki biologiczne II i III grupy zagrożenia.

Certyficate Koch

Dodaj komentarz