Archiwum autora: wihe

Ogłoszenie

Pracownia Wirusologii Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych WIHE oferuje badania skuteczności biobójczego działania chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych wg aktualnie obowiązujących norm wobec wirusów osłonkowych z użyciem ludzkiego koronawirusa HCoV-229E (odpowiednik testowy zakaźnego wirusa SARS-CoV-2). Dodatkowo możliwe jest potwierdzenie ograniczonego spektrum działania wirusobójczego z użyciem ludzkiego Adenowirusa Typu 5. Staramy się w miarę możliwości badawczych dostosowywać do potrzeb klienta. Badania wykonujemy w ustalonym terminie, z dbałością o szczegóły metodyczne.

Przeprowadzamy badania wg norm:

  1. Norma PN-EN 17272:2020-10 „Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne. Metody dezynfekcji pomieszczeń drogą powietrzną z wykorzystaniem zautomatyzowanych procesów. Określenie działania bakteriobójczego, grzybobójczego, bójczego na grzyby drożdżopodobne, sporobójczego, prątkobójczego lub bójczego na prątki gruźlicy, wirusobójczego oraz fagobójczego”. Niniejszą Normę Europejską stosuje się do produktów w obszarze medycznym, weterynaryjnym, spożywczym, przemysłowym, domowym oraz obszarach zbiorowych, do zautomatyzowanych procesów rozpylania środków chemicznych drogą powietrzną.
  2. Norma PN-EN 14476+A2:2019-08 „Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne. Ilościowa zawiesinowa metoda określania wirusobójczego działania w obszarze medycznym. Metoda badania i wymagania (Faza 2/Etap 1)”. Niniejszą Normę Europejską stosuje się do produktów w obszarze medycznym, w zakresie: higienicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania, higienicznego mycia rąk, dezynfekcji narzędzi przez zanurzenie, dezynfekcji powierzchni przez przecieranie, zalewanie lub innymi sposobami oraz do dezynfekcji tekstyliów.
  3. Norma PN-EN 16777:2019-01 „Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne. Ilościowa powierzchniowa metoda określania wirusobójczego działania chemicznych środków dezynfekcyjnych stosowanych w obszarze medycznym na nieporowatych powierzchniach, bez działania mechanicznego – Metoda badania i wymagania (faza 2/etap 2)”. Niniejszą Normę Europejską stosuje się do produktów w obszarze medycznym, w zakresie dezynfekcji powierzchni.

Produkty z grup opisanych powyżej, mogą być badane z zastosowaniem wymienionych norm w zakresie:

Działanie wirusobójcze na wirusy osłonkowe. Potwierdzenie w badaniach na odpowiednim wirusie testowym, ludzkim koronawirusie 229E, oznacza, że produkt posiada działanie wirusobójcze wobec wirusów osłonkowych i może być stosowany jako środek do dezynfekcji pomieszczeń drogą powietrzną z wykorzystaniem zautomatyzowanych procesów, dezynfekcji rąk metodą wcierania i higienicznego mycia rąk oraz dezynfekcji powierzchni również w przypadku wirusa SARS-CoV-2.

Ograniczone spektrum działania wirusobójczego. Potwierdzenie w badaniach na odpowiednim wirusie testowym, ludzkim Adenowirusie typ 5, oznacza, że produkt posiada ograniczony zakres aktywności wirusobójczej i może być stosowany jako środek do dezynfekcji pomieszczeń drogą powietrzną z wykorzystaniem zautomatyzowanych procesów, dezynfekcji rąk metodą wcierania i higienicznego mycia rąk oraz dezynfekcji powierzchni w przypadku wszystkich wirusów osłonkowych oraz wirusa adeno.

Wycena oraz plan badań dostępne indywidualnie po kontakcie: dr n. med. Magdalena KWIATEK (magdalena.kwiatek@wihe.pl).

 

Pracownia Bakteriologii i Pracownia Wirusologii posiadają certyfikaty biegłości diagnostycznej w kierunku chorób zakaźnych szczególnie niebezpiecznych wywołanych przez czynniki biologiczne II i III grupy zagrożenia.

Certyficate Koch

Detection and characterization of highly pathogenic bacteria – pracitcal exercises

Biological Threats Identification and Countermeasure Center of Military Institute of Hygiene and Epidemiology was participated in the practical exercises „Detection and characterization of highly pathogenic bacteria” as part of the UNSGM RefBio project organized by the Robert Koch Institute in Germany. The samples obtained were correctly identified and characterized in accordance with the applicable requirements and standards.

Robert Koch Certificate

Robert Koch Certificate

Uczestnictwo w ćwiczeniach „Detekcja i charakterystyka wysoce patogennych bakterii”

Pracownia Bakteriologii Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych uczestniczyła w praktycznych ćwiczeniach „Detekcja i charakterystyka wysoce patogennych bakterii” w ramach projektu UNSGM RefBio organizowanych przez Instytut Roberta Kocha w Niemczech. Otrzymane próbki zostały poprawnie zidentyfikowane i scharakteryzowane zgodnie z obowiązującymi wymogami i standardami. Czytaj dalej

„CBRN Security Manager” Study

21“CBRN Security Manager” studies are aimed at persons involved in CBRN-related internal security activities, mainly officers of the Police, State Fire Brigade, Border Guard, Government Protection Bureau and other Institutions or Organisations involved in combating these kinds of
threats. All costs (participation, travels and accommodation with meals) will be covered by the organisers from the project funds. Recruitment will be open to candidates who fulfil the admission requirements. Study will start in October 2017. All information as well as recruitment procedure are available on the project website: www.secbrnure.uni.lodz.pl

Czytaj dalej

Studia podyplomowe „CBRN Security Manager”

Studia podyplomowe “CBRN Security Manager” adresowane są dla osób działających na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego związanego z zagrożeniami CBRN, głównie funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz innych Instytucji związanych ze zwalczaniem tego typu zagrożeń. Wszystkie koszty uczestnictwa (w tym zakwaterowanie i wyżywienie) będą pokryte przez organizatorów z budżetu projektu. Rekrutacja będzie się odbywać w trybie otwartym
dla osób spełniających wymagania wstępne dla kandydatów. Rozpoczęcie studiów odbędzie się w październiku 2017 roku. Wszystkie informacje jak również procedury rekrutacyjne znajdują się na stronie internetowej projektu: www.secbrnure.uni.lodz.pl  Czytaj dalej

Konferencja „Szczepionki przeciwko szczególnie niebezpiecznym chorobom zakaźnym”

W dniu 25 września 2014 roku w Centrum Kongresowym IUNG odbyła się konferencja „Szczepionki przeciw szczególnie niebezpiecznym chorobom zakaźnym” organizowana przez nasz Ośrodek. W programie były m.in. prezentacje o wirusie Ebola, nowoczesnych metodach produkcji szczepionek oraz zagrożeniach wynikających z globalizacji. Czytaj dalej