Uczestnictwo w ćwiczeniach „Detekcja i charakterystyka wysoce patogennych bakterii”

Pracownia Bakteriologii Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych uczestniczyła w praktycznych ćwiczeniach „Detekcja i charakterystyka wysoce patogennych bakterii” w ramach projektu UNSGM RefBio organizowanych przez Instytut Roberta Kocha w Niemczech. Otrzymane próbki zostały poprawnie zidentyfikowane i scharakteryzowane zgodnie z obowiązującymi wymogami i standardami.

Certyficate Koch