Pracowników ODiZZB


– 2015 –

Publikacje w czasopismach

Brewczyńska A., Depczyńska D., Borecka A., Winnicka I., Kubiak L., Skopińska-Różewska E., Niemcewicz M., Kocik J.. The influence of the workplace related biological agents on the immune systems of emergency medical personnel. Central-European Journal of Immunology. 2015; 40(402):243-248. DOI: 10.5114/ceji.2015.52838. Free PMC Article. Article in English. ISSN: 1426-3912; eISSN: 1644-4124

Bodera P., Stankiewicz W., Antkowiak B., Paluch M., Kieliszek J., Sobiech J., Niemcewicz M. Influence of electromagnetic field (1800 MHz) on lipid peroxidation in brain, blood, liver and kidney in rats. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health. 2015; 28(4):751-759. DOI:10.13075/ijomeh.1896.00255. Free full text. Article in English. ISSN: 1232-1087; eISSN: 1896-494X

Cieślik, P., Knap, J., Kołodziej, M., Mirski, T., Joniec, J., Graniak, G., … & Bielawska-Drózd, A. Real-Time PCR Identification of Unique Bacillus anthracis Sequences”. Folia Biologica (Praha),2015, 61, 178-183.

Kwiatek M., Mizak L., Parasion S., Gryko R., Olender A., Niemcewicz M. „Characterization of five newly isolated bacteriophages active against Pseudomonas aeruginosa clinical strains”. Folia Microbiologica. (Praha). 2015; 60 (1):7-14. DOI: 10.1007/s12223-014-0333-3. Free full text. Article in English. ISSN: ISSN 0015-5500

Lewicki, S., Bielawska-Drózd, A., Winnicka, I., Leszczyński, P., Cieślik, P., Korniłłowicz-Kowalska, T., … & Kocik, J., Negative correlation between mycological surfaces pollution in hospital emergency departments and blood monocytes phagocytosis of healthcare workers. Central-European Journal of Immunology, 2015, 40(3), 360.

Nakonieczna A., Cooper C., Gryko R. Bacteriophages and bacteriophage-derived endolysins as potential therapeutics to combat Gram-positive spore forming bacteria. Journal of Applied Microbiology. 2015; 119 (3):620-631. DOI: 10.1111/jam.12881. Free full text. Article in English. ISSN: 1364-5072; eISSN: 1365-2672

Autorzy: Joanna Stefańska, Michał Antoszczak, Karolina Stępień, Michał Bartoszcze, Tomasz Mirski, Adam Huczyński: Tertiary amides of Salinomycin: A new group of antibacterial agents against Bacillus anthracis and methicillin-resistant Staphylococcus epidermidis. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 25, 2082–2088

Zabrocka L., Langer K., Michalski A., Kocik J. Langer J. J., Microfluidic device for real-time monitoring of Bacillus subtilis bacterial spores during germination based on non-specific physicochemical interactions at the nanoscale level.  Lab Chip, 2015 January 7; 15(1):274-282, DOI: 10.1039/C4LC01009D

Żakowska, D., Bartoszcze, M., Niemcewicz, M., Bielawska-Drózd, A., Knap, J., Cieślik, P., … & Kocik, J., Bacillus anthracis infections – new possibilities of treatment.,  Annals of agricultural and environmental medicine (AAEM), 2015, 22(2), 202-207.

Rozdziały w monografii

Bartoszcze  M, Kocik J.Bioterroryzm pełzającym zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego. W: Współczesne zagrożenia cyberterrorystyczne  a bezpieczeństwo narodowe Polski. Red. P. Bogdański, Z. Nowakowski, T. Płusa, J. Rajchel, K. Rajchel, Wyd. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MON, Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumologii i Alergologii, Warszawa – Dęblin , 2015, 475

Bartoszcze M, Niemcewicz M ; „Bioterroryzm zagrożeniem dla Unii Europejskiej”. Bezpieczeństwo Europy. red. T. Leszczyński. Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Kraków, 2015 r.

Doniesienia konferencyjne

Autorzy: Cieślik, P., Skowronek-Wlizło, B., Bielawska-Drózd, A. The examination of exposure to the etiological agent of Q fever in livestock farms in selected regions of Poland, X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Immunotoksykologii I Immunomodulacji Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, I Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej, „Współczesne wyzwania biologii i medycyny”., Polska – Jurata, 26-31.05.2015.