Pracowników ODiZZB


– 2020 –

Publikacje:

Westhaus, A., Cabanes-Creus, M., Rybicki, A., Baltazar, G., Navarro, R. G., Zhu, E., Lisowski, L. „High-throughput in vitro, ex vivo, and in vivo screen of adeno-associated virus vectors based on physical and functional transduction”. Human gene therapy, 31(9-10), 575-589. (IF 5.695)

Kwiatek, M., Parasion, S., & Nakonieczna, A. „Therapeutic bacteriophages as a rescue treatment for drug‐resistant infections–an in vivo studies overview.” Journal of applied microbiology, 128(4), 985-1002. (IF 3.772)

Formińska K., Wołkowicz T., Brodzik K., Bielawska-Drózd A., Zasada A.A. „Genetic diversity of Francisella tularensis in Poland with comments on MLVA genotyping an a proposition of a novel rapid v4-genotyping” Ticks and Tick-borne Diseases, 2020, 11(2), 101322

Michalski, A., Bielawska-Drózd, A., Cieślik, P., Makowski, P., & Kocik, J.0. „Metody diagnostyki laboratoryjnej COVID-19”. Wiedza Medyczna, 1-9. Wydanie specjalne. https://doi.org/10.36553/wm.41

Michalski, A., Bielawska-Drózd, A., Pinkas, J., & Kocik, J. „Środki ochrony indywidualnej personelu medycznego w warunkach pandemii COVID-19”. Wiedza Medyczna, 14-23. Wydanie specjalne. https://doi.org/10.36553/wm.44

Michalski, A., Bielawska-Drózd, A., Pinkas, J., & Kocik, J. „Ochrona dróg oddechowych przed zagrożeniami biologicznymi – zmiana paradygmatu wobec masywnej transmisji SARS-CoV-2”. Wiedza Medyczna, 38-45. Wydanie specjalne.
htpp://doi.org/10.36553/wm.50

Borecka, A., Bielawska-Drózd, A., Skotarczak, B., Adamska, M., Cieślik, P., Antos-Bielska, M., Skopińska-Różewska, E., „Acanthamoeba -pathogen and vector of highly pathogenic bateria Strauss to healthy and immunocompromised individuals”. Cent Eur J Immunol; 45 (2): 228-232.
https://doi.org/10.5114/ceji.2020.97667