Pracowników ODiZZB


– 2012 –

Publikacje w czasopismach

Bielawska-Drózd A., Mirski T., Bartoszcze M., Cieślik P., Roszkowiak A., Michalski A.,Development of real-time PCRS assay for detection of Vibrio cholerae, „Pol J Environ Stud” 2012, 21(2), 277-286

Joniec J., Kołodziej M., Bartoszcze M., Kocik J., Knap J., Research on prevention and treatment of hemorrhagic fevers, „Annals of Agricultural and Environmental Medicine” 2012, 19(2), 247-253

Kwiatek M., Parasion S., Mizak L., Gryko R., Bartoszcze M., Kocik J., Characterization of a bacteriophage, isolated from a cow with mastitis, that is lytic against Staphylococcus aureus strains, „Arch Virol” 2012, 157, 225-234

Mirski T., Bartoszcze M., Bielawska-Drózd A., Impact of climate change on infectious diseases, „Pol J Environ Stud” 2012, 21(3), 525-532

Żakowska D., Bartoszcze M., Niemcewicz M., Bielawska-Drózd A., Kocik J., New aspects of the infection mechanisms of B. anthracis, „Annals of Agricultural and Environmental Medicine” 2012; 19(4): 631-636

Parasion S., Kwiatek M., Mizak L., Gryko R., Bartoszcze M., Kocik J., Isolation and characterisation of a novel bacteriophage φ4D lytic against Enterococcus faecalis strains „Curr Microbiol” 2012 (Epub ahead of print)

Kocik J., Bielecka A., Roszkowiak A., Kubiak L., Lasocki K., Niemcewicz M., Targowski T., Immunodiagnostics of latent tuberculosis among Polish Armed Forces, „Central European Journal of Immunology” 2012, 37(2), 159-163

Marcin Niemcewicz, Mariusz Goniewicz, Anna Marciniak-Niemcewicz, Broń biologiczna. Bioterroryzm. [W:] Medycyna katastrof : problemy organizacyjno-diagnostyczne, Pod. red. Mariusza Goniewicza, Kielce 2012, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, s. 173-184, bibliogr. poz. 36.

Marcin Niemcewicz, Mariusz Goniewicz, Anna Marciniak-Niemcewicz, Charakterystyka wybranych chorób wywoływanych przez niektóre czynniki biologiczne, [W:] Medycyna katastrof : problemy organizacyjno-diagnostyczne, Pod. red. Mariusza Goniewicza, Kielce 2012, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, s. 185-199, bibliogr.

Mariusz Goniewicz, Anna Włoszczak-Szubzda, Marcin Niemcewicz, Magdalena Witt, Anna Marciniak-Niemcewicz, Mirosław J. Jarosz, Injuries caused by sharp instruments among healthcare workers – international and Polish perspectives, „Annals of Agricultural and Environmental Medicine” 2012 vol. 19 nr 3, s. 523-527, bibliogr. poz. 25.

Artykuły w pracach zbiorowych

Leszek Słomka, Mariusz Goniewicz, Marcin Niemcewicz, Katastrofy radiacyjne – patogeneza uszkodzeń popromiennych [W:] Medycyna katastrof : problemy organizacyjno-diagnostyczne Pod. red. Mariusza Goniewicza, Kielce 2012, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, s. 237-254, bibliogr.

Leszek Słomka, Mariusz Goniewicz, Marcin Niemcewicz, Podstawowe zasady ochrony radiologicznej [W:] Medycyna katastrof : problemy organizacyjno-diagnostyczne Pod. red. Mariusza Goniewicza, Kielce 2012, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, s. 269-279, bibliogr.

Marcin Niemcewicz, Mariusz Goniewicz, Postępowanie służb ratowniczych w przypadku ataku bioterrorystycznego [W:] Medycyna katastrof : problemy organizacyjno-diagnostyczne, Pod. red. Mariusza Goniewicza, Kielce 2012, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, s. 201-217, bibliogr.

Mariusz Goniewicz, Marcin Niemcewicz, Anna Marciniak-Niemcewicz, Segregacja medyczna – triage [W:} Medycyna katastrof : problemy organizacyjno-diagnostyczne, Pod. red. Mariusza Goniewicza, Kielce 2012, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, s. 75-91, bibliogr. poz. 34.

Marciniak-Niemcewicz , Marcin Niemcewicz, Mariusz Goniewicz, Zagrożenie epidemiologiczne w miejscu katastrofy [W:] Medycyna katastrof : problemy organizacyjno-diagnostyczne, Pod. red. Mariusza Goniewicza, Kielce 2012, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, s. 293-303, bibliogr.

Niemcewicz M., Marciniak-Niemcewicz A., Goniewicz M., Zasady opracowania ogniska choroby zakaźnej [W:] Medycyna katastrof : problemy organizacyjno-diagnostyczne, Pod. red. Mariusza Goniewicza, Kielce 2012, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, s. 305-317, bibliogr.