Pracowników ODiZZB


– 2006 –

Publikacje w czasopismach

Gaweł J., Bartoszcze M., Osiak B. „Chorobotwórczość i diagnostyka Yersinia pestis” Przegląd Epidemiologiczny 2006, 60 (2), 315-321

Gryko R., Niczyporuk J.S., Tyszkiewicz W. „Porównywanie efektywności testu immunochromatografii i multipleks-PCR przy badaniu mięsa skażonego szczepami Salmonella enteritidis i E. coli O157” Biuletyn WIChiR 2006, 1 (36), 61-65

Karczmarczyk M., Bartoszcze M. „Mikromacierze – nowe narzędzie w wykrywaniu i zwalczaniu czynników biologicznych” Przegląd Epidemiologiczny 2006, 60 (4) 2006, 803-811

Mizak Z. „Serologiczne badania porównawcze w kierunku boreliozy u psów” Przegląd Epidemiologiczny 2006, 60, 207-208

Niemcewicz M., Bartoszcze M. „Zastosowanie analizy makrorestrykcyjnej do różnicowania wybranych szczepów z grupy Bacillus cereus” Medycyna Weterynaryjna 2006, 9, 1065

Niemcewicz M., Bartoszcze M. „Zastosowanie analizy makrorestrykcyjnej i reakcji PCR w odróżnianiu bezplazmidowych szczepów Bacillus anthracis od szczepów przejściowych (Bacillus sp. Ba 813)” Medycyna Weterynaryjna 2006, 62 (6), 658-662

Osiak B., Bartoszcze M., Gaweł J. „Francisella tularensis – cechy zarazka, mechanizmy infekcji, diagnostyka” Przegląd Epidemiologiczny2006, 60 (3), 599-606

Pancer K., Gut W., Fila S., Trzcińska A., Roszkowiak A., Laudy A.E., Wernik T., Mikulik E., Gliniewicz A, Stypułkowska-Misiurewicz H. „Strains of Enterobacter cloacae isolated in a hospital environment, some phenotypic and genotypic properties” Indoor and Built Environment 2006, 15 (1), 99-104

Stypułkowska-Misiurewicz H., Pancer K., Roszkowiak A. „Two unrelated cases of septicemia due to Vibrio cholerae non – O1, non – O139 in Poland in July and August 2006” Euro Surveillance 2006, 11 (11)

Zarzecka A., Bartoszcze M. „Application of paramagnetic beads for purifying B. anthracis protective antigen” Journal of Veterinary Medicine B 2006, 53, 393-394

Publikacje zwarte

Praca zbiorowa „Puławianie w misjach pokojowych. Wspomnienia znad Nilu i Eufratu” red. ppłk w st. spocz. dr R. Gryko i płk w st. spocz. prof. dr hab. J. Mierzejewski, Towarzystwo Przyjaciół Puław i Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, Puławy 2006

Referaty plenarne

Bartoszcze M. „Polish biological identification and alerting system” CBMTS VI Symposium Spiez, Szwajcaria 30 kwietnia-5 maja 2006

Bartoszcze M, Kędzierski Z. „Preparedness for mass casualties” 4th International Conference „Protection Against Bioterrorism” Puławy 14-15 września 2006

Michalski A. „Biological Threats Identification and Countermeasure Center of MIHiE” NATO Program Security through Science Advanced Study, Institute Course Strengthening National Public Health Preparedness and Response for Chemical, Biological, and Radiological Agents Threats Skopje, Macedonia 19-29 czerwca 2006

Michalski A., Bartoszcze M. „Why Bacillus anthracis does kill – new insight in molecular mechanism of pathogenesis” 4th International Conference „Protection Against Bioterrorism” Puławy 14-15 września 2006

Mizak Z., Roszkowiak A. „Badanie przesyłek niewiadomego pochodzenia w ODiZZB Puławy pod kątem występowania czynników broni biologicznej” Konferencja „Zagrożenia Patogenami Biologicznymi” Zakopane 23-25 listopada 2006

Niemcewicz M. „Postępowanie Służb Medycznych w przypadku ataku bioterrorystycznego” „Rozpoznanie Biologiczne w Systemie Przeciwepidemicznego Zabezpieczenia Wojsk” Borówno 7-8.09.2006

Roszkowiak A., Mizak Z. „Występowanie Vibrio cholerae w rzekach i zbiornikach wodnych regionu puławskiego” Konferencja „Zagrożenia Patogenami Biologicznymi” Zakopane 23-25.11.2006

Doniesienia na konferencje

Bielawska-Drózd A., Bartoszcze M. „Detection and identification of Bacillus anthracis in environmental samples” 4th International Conference „Protection Against Bioterrorism” Puławy 14-15.09.2006

Bielawska-Drózd A., Bartoszcze M. „Procedure for Bacillus anthracis identification in environmental samples” IV International Conference „Protection against Bioterrorism” Puławy 14-15.09.2006

Gryko R., Karczmarczyk M., Niczyporuk J.S., Motyczka Ł. „Preliminary attempt of specific bacteriophages use for detection of Salmonella spp. in minced meat” 4thInternational Conference „Protection Against Bioterrorism” Puławy 14-15.09.2006

Michalski A., Karczmarczyk M., Niczyporuk J.S., Motyczka Ł., Szymajda U. „Zastosowanie oznaczenia PCR CLEIA do wykrywania laseczki wąglika” II Konferencja Naukowa Komitetu Mikrobiologii PAN „Interakcje Bakterii z Organizmami Wyższymi” Lublin 3.06.2006

Miętkiewicz-Capala A., Malm A., Michalski A., Bartoszcze M. „Validation of a rapid bioluminometric method for microbial contamination assessment of herbal raw material and herbal pharmaceuticals” 4th International Conference „Protection Against Bioterrorism” Puławy 14-15.09.2006

Mizak L. „Disinfection of Bacillus anthracis spores” 4th International Conference „Protection Against Bioterrorism” Puławy 14-15.09.2006

Mizak L., Niczyporuk J.S., Motyczka Ł., Zarzecka A., Mizak Z. „A case of cutaneus anthrax in Poland in 2005 Year” 4th International Conference „Protection Against Bioterrorism” Puławy 14-15.09.2006

Mizak Z. „Zoonozy stałym zagrożeniem zdrowia i życia człowieka” Sympozjum Naukowe „Zoonozy – Aktualne Zagrożenia” Warszawa 24-25.03.2006

Roszkowiak A., Mizak Z., Wójcicki J. „Vibrio cholerae non – O1 isolated from Vistula river – preliminary research” 4th International Conference „Protection Against Bioterrorism” Puławy 14-15.09.2006

Roszkowiak A., Stypułkowska-Misiurewicz H., Pancer K., Filczak K., Kisiel M., Knap J. „Vibrio cholerae non – O1 isolated from blood samples patient in Warsaw” 4thInternational Conference „Protection Against Bioterrorism” Puławy 14-15.09.2006

Szymajda U., Parasion S. „Genetic diversity among Bacillus anthracis, Bacillus cereus and Bacillus thuringiensis strains using repetitive element polymorphism-PCR” 4th International Conference „Protection Against Bioterrorism” Puławy 14-15.09.2006

Włodarski M., Zabrocka L., Kaliszewski K., Kwaśny M., Kopczyński K., Mierczyk Z., Trafny E., Szpakowska M. „Badania endogennych fluoroforów wybranych mikroorganizmów” II Konferencja Komitetu Mikrobiologii PAN, Lublin 3.06.2006

Zabrocka L., Karczmarczyk M. „An attempt of the application of fluorogenic substrate for the toxicity evaluation of the selected chromium compounds onBacillus anthracis” 4th International Conference „Protection Against Bioterrorism” Puławy 14-15.09.2006

Żakowska D. „Cloning and sequencing of the Bacillus anthracis protective antigen gene” 4th International Conference „Protection Against Bioterrorism” Puławy 14-15.09.2006