Pracowników ODiZZB


– 2014 –

Publikacje w czasopismach

Bielawska-Drózd A., Cieślik P., Mirski T., Gaweł J., Michalski A., Niemcewicz M., Michał Bartoszcze, Dorota Żakowska, Krzysztof Lasocki, Józef Knap, Janusz Kocik, Prevalence of Coxiella burnetii in environmental samples collected from cattle farms in Eastern and Central Poland (2011–2012), Vet. Microbiol., 2014,174 (3-4): 600-606.

Kajfasz P., Bartoszcze M., Borkowski P.K., Basiak W., Retrospective review of the case of cutaneous anthrax – malignant pustule from 1995 in 15-year old girl, Przegląd epidemiologiczny 2014; 68, 657-659

Kocik J., Kołodziej M., Joniec J., Kwiatek M., Bartoszcze M., Antiviral activity of novel oseltamivir derivatives against some influenza virus strains. Acta Bioch.Polonica 2014,61,09,2014

Kocik J. Niemcewicz M., Winnicka I., Michalski A., Bielawska-Drózd A., Kołodziej M., Joniec J., Cieślik P., Graniak G., Mirski T., Gaweł J., Bielecka-Oder A., Kubiak L., Russell K. Diversity of influenza-like illness etiology in Polish Armed Forces in influenza epidemic season; Acta Bioch. Polonica; 2014, 61(3): 489–494 .

Langer J. J., Zabrocka L., Langer K., Michalski A., Kocik J; Microfluidic device for real-time monitoring of Bacillus subtilis bacterial spores during germination based on non-specific physicochemical interactions at the nanoscale level. Lab Chip, 2014, DOI: 10.1039/C4LC01009D.

Lewicki S., Zdanowski R., Krzyżowska M., Lewicka A., Dębski B., Niemcewicz M., Goniewicz M.; The role of Chromium III in the organism and its possible use in diabetes and obesity treatment. Ann Agric Environ Med.; 2014,21,2,331–335.

Michalski A., Niemcewicz M., Bielawska-Drózd A., Nowakowska A., Gaweł J., Pitucha G., Joniec J., Zielonka K., Marciniak-Niemcewicz A., Kocik J.  Surveillance of Hantaviruses in Poland: A Study of Animal Reservoirs and Human Hantavirus Disease in Subcarpathia; Vector-Borne and Zoonotic
Diseases; 2014, 14(7): 514-522.

Mirski T., Bartoszcze M., Bielawska-Drozd A, Cieślik P., Michalski A., Niemcewicz M., Kocik J., Chomiczewski K., Review of methods used for identification of threat agents in environmental protection and human health aspects, [w:] „Annals of Agricultural and Environmental Medicine”, 2014,2,225-235

Mizak L., Gryko R., Parasion S., Kwiatek M.; Bruceloza – zoonoza o światowym zasięgu. Życie Weterynaryjne. 2014;89(1):35-40.

Niemcewicz M.,  Kocik J., Bielecka A., Wierciński M.; Biological Agents Database in the Armed Forces. Arch. Immunol. Ther. Exp.; 2014,62:357–361

Parasion S., Kwiatek M., Gryko R., Mizak L., Malm A.; Bacteriophages as an alternative strategy for fighting biofilm development. Pol J Microbiol. 2014;63(2):137-45.

Zdanowski R., Krzyżowska M., Lewicki S., Rutkowski P., Leśniak M., Saracyn M., Niemcewicz M., Michalski A., Kowalczyk M.; Effect of isopropyl methylphosphonofluoridate (IMPF) poisoning on selected immunological parameters of angiogenesis. Ann Agric Environ Med.; 2014,21,4,733–738.

Łepek K., Pająk  B., Siedlecki P., Niemcewicz M., Kocik J, Ho-Sheng Wu, Ji-Rong Yang, Kucharczyk K., Bogusław Szewczyk.; Genetic diversity of hemagglutinin gene of A(H1N1)pdm09 influenza strains isolated in Taiwan and its potential impact on HA-neutralizing epitope interaction. Hum Vaccin Immunother; 2014,10,3:577-585.

Opracowania zwarte

Bartoszcze M., Michalski A. Współczesne problemy zagrożeń biologicznych w aspekcie reagowania kryzysowego [w:] Zarządzanie kryzysowe w administracji. red. Robert Częścik, Zdzisław Nowakowski, Tadeusz Płusa, Jan Rajchel, Kazimierz Rajchel; Warszawa-Dęblin 2014; Wyd. WSP – Szczytno, WSIZiA – Warszawa, WSOSP – Dęblin, WIM-CSK MON – Warszawa, s. 188-198.

Michalski A., Bartoszcze M. Zarządzanie bezpieczeństwem biologicznym w laboratorium mikrobiologicznym [w:] Zarządzanie kryzysowe w administracji. red. Robert Częścik, Zdzisław Nowakowski, Tadeusz Płusa, Jan Rajchel, Kazimierz Rajchel; Warszawa-Dęblin 2014; Wyd. WSP – Szczytno, WSIZiA – Warszawa, WSOSP – Dęblin, WIM-CSK MON – Warszawa, s. 233-246.

Referaty plenarne

M.Bartoszcze, A.Michalski, Współczesne problemy zagrożeń biologicznych, Konferencja – Warsztaty międzynarodowe: „Szczepionki przeciwko szczególnie niebezpiecznym chorobom zakaźnym”, Puławy, 25-09-2014 r, 7-8

D.Żakowska, J.Kocik, J.Kapusta, M. Bartoszcze. Przegląd badań nad szczepionkami przeciwko wąglikowi. Konferencja – Warsztaty międzynarodowe. „Szczepionki przeciwko szczególnie niebezpiecznym chorobom zakaźnym”, Puławy, 25-09-2014 r, 31

J.Kapusta,M.Kęsik.,M.Kęsik-Brodacka, V.Cecuda, V.Sączyńska, P.Bociag, R.Brodzik, B.Volko, J.Kocik, M.Bartoszcze, G.Płócienniczak, A.Płócienniczak, Ciałka inkluzyjne zawierające n-końcowy fragment (PAD4) antygenu protekcyjnego laseczki wąglika indukują nominalnie protekcyjną odpowiedz immunologiczną u myszy szczepionych parenteralnie lub poprzez śluzówkę – doustnie lub donosowo  Konferencja – Warsztaty międzynarodowe „Szczepionki przeciwko szczególnie niebezpiecznym chorobom zakaźnym”, Puławy, 25-09-2014 r. 32-33

Organizacja Konferencji

Szczepionki przeciwko szczególnie niebezpiecznym chorobom zakaźnym, Puławy, 25-09-2014 r.

Udział w konferencjach

Mirski T., Niemcewicz M., Wlizło-Skowronek B., Cieślik P., Bielawska-Drózd A.,
Badanie przeciwbakteryjnych właściwości wybranych peptydów wobec enterokrwotocznego szczepu Escherichia coli, XVIII Sympozjum Naukowe „Postępy w medycynie zakażeń”,  Warszawa 5-6 grudnia 2014 r. POSTER

Doniesienia konferencyjne

Walczak, R., Kubicki, W., Śniadek, P, Kosek, W., Knapkiewicz, P., Górecka-Drzazga, A., Jan, D., Kocik, J., Niemcewicz, M., Michalski, A., Kołodziej, M., Cieślik, P., Bielawska-Drózd, A., Lasoski, K., Dąbrowski, S., Burkiewicz, A., Kaupa, P., Kucharczyk, K. (2014). 18th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences, MicroTAS 2014; Henry B. Gonzalez Convention Center200 East Market StreetSan Antonio; United States; 26 October 2014 through 30 October 2014;