Pracowników ODiZZB


– 2013 –

Publikacje w czasopismach

Bielawska-Drózd A., Cieślik P., Mirski T., Bartoszcze M., Knap J.K., Gaweł J., Żakowska D., Q fever – selected issues, [w:] „Annals of Agricultural and Environmental Medicine 2013”, Vol 20, No 2, 222-232

Kocik J., Niemcewicz M., Johns M., Jerke K., Michalski A., Bielecka A., Lasocki K., Gaweł J., Bielawska-Drózd A., Joniec J. , Kołodziej M., Graniak G., Goniewicz M., Kubiak L., Severe Influenza Outbreak in Western Ukraine in 2009 – a molecular-epidemiological study [w:] Annals of Agricultural and Environmental Medicine 2013, Vol 20, No 3, 509-514.

Kołodziej M., Joniec J., Bartoszcze M., Gryko R., Kocik J., Knap J., Research on substances with activity against orthopoxviruses [w:] „Annals of Agricultural and Environmental Medicine 2013”, Vol 20, No 1, 1-7

Niemcewicz M., Pająk B., Michalski A., Kocik J., Kołodziej M., Joniec J., Graniak G., Gaweł J., Marciniak-Niemcewicz A., Kucharczyk K., Prystupa A., Witczak A., Lasocki K., Naylor K., Goniewicz M., “Acute respiratory distress syndrome (ARDS) in the course of influenza A/H1N1v infection –genetic aspects”.[w:] Annals of Agricultural and Environmental Medicine 2013, Vol 20, No 4, 711–714.

Doniesienia konferencyjne

Monika Szymańska-Czerwińska, K. Niemczuk, Agata Bielawska-Drózd, P. Cieślik, T. Mirski, M. Niemcewicz. „The occurence of Coxiella burnetii in animals, humans and ticks in the south-eastern Poland”, National Symposium on Zoonoses Research 2013, 19 – 20 June 2013,  Berlin, Germany, electronic version

Patenty

Kapusta J.,Kęsik-Brodecka M., Cecuda-Adamczewska V., Sączyńska V.,Bociąg P., Brodzik R., Wolko P., Kocik J., Bartoszcze M., Płócienniczak G., Płócienniczak A.

Uniwersalny nośnik antygenu pochodzenia bakteryjnego, szczepionka przeciwbakteryjna, sposób wytwarzania uniwersalnego nośnika, zastosowanie uniwersalnego nośnika zgł.UPRP 30.12.2010, Pat. Decyzja z dnia 26-06-2013 r.