Pracowników ODiZZB


– 2008 –

Publikacje w czasopismach

Bielawska-Drózd A., Niemcewicz M., Bartoszcze M. „The evaluation of method for detection of Bacillus anthracis spores in artificially contaminated soil samples” Polish Journal of Environmental Studies 2008, 17 (1), 5-10

Mizak Z., Roszkowiak A. „Zoonozy – współczesne zagrożenie dla wojska” Lekarz Wojskowy 2008, 86 (1), 19-22

Publikacje zwarte

Bartoszcze M. „Wybrane elementy ochrony imprez masowych przed atakami biologicznymi” Praca zbiorowa „Katastrofy naturalne i cywilizacyjne – zagrożenia podczas imprez masowych” red. M. Żuber, WSOWL Wrocław 2008, ISBN 978-83-87384-14-2

Goniewicz M., Niemcewicz M., Bielawska-Drózd A., Pawłowski W. „The definitive identification of Bacillus anthracis in environmental samples using multiplex PCR method” Praca zbiorowa „Społeczne i środowiskowe zagrożenia dla zdrowia człowieka” NeuroCentrum Lublin 2008, rozdział IX, 91-96

Goniewicz M., Niemcewicz M., Marciniak-Niemcewicz A., Pawłowski W. „Bacillus anthracis jako najpopularniejsza bakteria w świecie na nowo przypomniana przez terrorystów” Praca zbiorowa „Społeczne i środowiskowe zagrożenia zdrowia i dobrostanu” NeuroCentrum Lublin 2008, rozdział V, 39-47

Artykuły popularno-naukowe

Bartoszcze M. „Beczka śmierci” Medical Tribune 2008

Bartoszcze M. „Enzymy zamiast penicyliny” Wiedza i Życie 2008, 12

Bartoszcze M., Michalski A. „Od Wojskowego Ośrodka Naukowo-Badawczego Służby Weterynaryjnej do Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania ZagrożeńBiologicznych Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii” Życie Weterynaryjne 2008, 83 (1), 921-929

Gaweł J., Mizak Z., Roszkowiak A. „Yersinia pestis – potencjalny czynnik broni biologicznej” Życie Weterynaryjne 2008, 83, 577-580

Mizak Z., Roszkowiak A., Gaweł J. „Choroby odzwierzęce stałym zagrożeniem dla wojska” Życie Weterynaryjne 2008, 83, 745-747

Roszkowiak A., Gaweł J., Mizak Z. „Cholera powracającym zagrożeniem dla zdrowia ludzi” Życie Weterynaryjne 2008, 83, 747-749

Referaty plenarne

Bartoszcze M. „Możliwości szybkiej diagnostyki i ochrony imprez masowych przed atakami bioterrorystycznymi” Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Terroryzm a Zabezpieczenie Imprez Masowych” Waplewo 13-15 listopada 2008

Bartoszcze M. „Wybrane elementy ochrony imprez masowych przed atakami biologicznymi” IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Katastrofy Naturalne i Cywilizacyjne – Zagrożenia Podczas Imprez Masowych” Bełchatów 4-6.06.2008

Michalski A. „Biological warfare agent medical countermeasure” NATO Bio Warfare Defense Awareness Course, Oberammergau, Niemcy 31.07.2008

Michalski A. „Laboratoria mikrobiologiczne o wyższych stopniach hermetyczności w zabezpieczeniu zdarzeń o charakterze masowym” Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Terroryzm a Zabezpieczenie Imprez Masowych” Waplewo 13-15.11.2008

Niemcewicz M. „Prophylaxis and treatment of bio accident victims” NATO BioWarfare Defense Awareness Course, NATO School, Oberammergau, Niemcy 31.07.2008

Niemcewicz M. „Role of medical intel against bio threat” NATO Bio Warfare Defense Awareness Course, NATO School, Oberammergau, Niemcy 31.07.2008

Zabrocka L. „Mini- i mikrourządzenia jako przykłady nowych technologii detekcji i identyfikacji czynników broni biologicznej” Konferencja „Nowoczesne Technologie Systemów Uzbrojenia” Warszawa 18.09.2008

Zabrocka L. „Nowe strategie w detekcji i identyfikacji czynników broni biologicznej” Konferencja „Nowoczesne Technologie Systemów Uzbrojenia” Warszawa 18.09.2008

Doniesienia na konferencje

Gryko R., Parasion S. „Występowanie w środowisku naturalnym bakteriofagów litycznych w stosunku do szczepów z rodzaju Bacillus” XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów Szczecin 4-7.09.2008

Gryko R., Parasion S., Trudil D. „Occurrence of bacteriophages litic for Bacillus anthracis and other strains of Bacillus spp. in environmental samples” Phage Biology, Ecology and Therapy Meeting, Tbilisi, Gruzja 12-15.06.2008

Langer K., Barczyński P., Warchol J., Zabrocka L., Langer J.J. „Direct detection of spores and vegetative cells with polyaniline nanofibrils” 3rd International Conference „Smart Materials, Structures and Systems” Acireale, Włochy 8-13.06.2008

Matras J., Mizak L. „Bakteryjne czynniki zapalenia wymienia u krów, ich wrażliwość na leki oraz próba leczenia mastitis autoszczepionką” XII Sympozjum Naukowe „Postępy w Medycynie Zakażeń” Warszawa 18-19.11.2008

Mizak L. „Diagnostyka mikrobiologiczna przypadków mastitis u krów” XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów Szczecin 4-7.09.2008

Mizak L. „Występowanie β-laktamaz o rozszerzonym spektrum substratowym u pałeczek Escherichia coli i Klebsiella pneumoniae wyizolowanych od pacjentów ambulatoryjnych” XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów Szczecin 4-7.09.2008

Mizak Z., Roszkowiak A. „Występowanie Echinococcus spp. u lisów rudych na terenie regionu puławskiego” Konferencja „Niebezpieczne Zoonozy XXI wieku – Toksokaroza, Toksoplazmoza, Echinokokoza” Instytut Parazytologii PAN Warszawa 11.06.2008

Olender A., Niemcewicz M. „MLSB-type resistance in Corynebacterium pseudodiphtheriticum” 8th International Meeting on Microbial Epidemiological Markers Zakopane 14-17.05.2008

Parasion S., Gryko R. „Działanie antybiotyczne prodigiozyny na szczepy z rodzajuBacillus” XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów Szczecin 4-7.09.2008

Roszkowiak A., Mizak Z. „Jagody potencjalnym źródłem Echinococcus spp.” Konferencja „Niebezpieczne Zoonozy XXI wieku – Toksokaroza, Toksoplazmoza, Echinokokoza” Instytut Parazytologii PAN Warszawa 11.06.2008

Szymajda U. „Badanie próbek materiału klinicznego na obecność laseczek Bacillusanthracis” XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów Szczecin 4-7.09.2008

Szymajda U. „Ocena przydatności metody PCR-RFLP w identyfikacji i różnicowaniu szczepów Bacillus anthracis i innych blisko spokrewnionych gatunków bakterii należących do grupy Bacillus cereus” XII Sympozjum Naukowe „Postępy w Medycynie Zakażeń” Warszawa 18-19.11.2008

Zarzecka A., Mizak L. „Zastosowanie antygenu ochronnego Bacillus anthracis do wykrywania przeciwciał skierowanych przeciwko antygenowi PA w surowicach ludzkich” XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów Szczecin 4-7.09.2008

Żakowska D. „Wykorzystanie techniki klonowania w komórkach bakteryjnych w celu ekspresji antygenu ochronnego Bacillus anthracis” XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów Szczecin 4-7.09.2008