Pracowników ODiZZB


– 2023 –

Publikacje

Tyśkiewicz, R., Fedorowicz, M., Nakonieczna, A., Zielińska, P., Kwiatek, M., Mizak, L. (2023). „Electrochemical, optical and mass-based immunosensors: A comprehensive review of Bacillus anthracis detection methods”. Analytical Biochemistry, 115215. DOI: 10.1016/j.ab.2023.115215. (IF 3,191)

A. Eymontt, B. Weber-Dąbrowska, M. Żaczek, A. Górski, K. Wierzbicki, A. Tórz, R. Turczyn, L. Mizak, S. Parasion, M. Kwiatek, A. Nakonieczna, R. Kalinowski, M. Kazimierczuk, B. Gworek, W.J. Wardal, J. Wowk, J. Gutkowski. „Badania Nad Innowacyjnymi Technologiami Poprawy Składu Mikrobiologicznego Wody Uzdatnianej Na Cele Wodociągowe”, pod red. nauk. dr hab. inż. Krzysztofa Wierzbickiego, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2023, ISBN 978-83-7880-912-8.