Pracowników ODiZZB


– 2017 –

Publikacje:

Autorzy: Kwiatek M., Parasion S., Rutyna P., Mizak L., Gryko R., Niemcewicz, M, Łobocka M.  „Isolation of bacteriophages and their application to control Pseudomonas aeruginosa in planktonic and biofilm models. Research in microbiology” 168(3), 194-207. (IF 2.372)

Doniesienia na konferencjach międzynarodowych

Autorzy: Romuald Gryko, Lidia Mizak, Sylwia Parasion, Magdalena Kwiatek, Aleksandra Nakonieczna, Tomasz Mirski, David Trudil, Vipin Rastogi, Mzia Kutateladze and Larry Loomis Doniesienie plakatowe “Phages and their Endolysines against Bacillus anthracis and other Bacillus spp. Strains for use in Biocontrol and Biotherapy” Chemical and Biological Defense Science and Technology (CBD S&T) Conference, Long Beach, California, Long Beach Convention Center November 28-30, 2017.

Autorzy: Mirski, T., Niemcewicz, M., Bartoszcze, M., Gryko, R., & Michalski, A. (2017). „Utilisation of peptides against microbial infections–a review”. Ann Agric Environ Med, 25(2), 205-210. (Impact Factor 1.116)

Doniesienia na konferencjach krajowych

Doniesienie ustne na III Zjazd Naukowy PTBMed i XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Immunotoksykologii i Immunomodulacji Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej „Strategie zwiększania różnorodności bibliotek AAV”, Magdalena Kwiatek, Aleksander Michalski, Alicja Mełgieś, Justyna Joniec-Wiechetek, Leszek Lisowski 20-24.09.2017, Jurta

Doniesienie plakatowe na III Zjazd Naukowy PTBMed i XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Immunotoksykologii i Immunomodulacji Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej: „Modele biologiczne w badaniach przedklinicznych terapii genowej chorób wątroby z wykorzystaniem AAV”, Aleksander Michalski, Magdalena Kwiatek, Alicja Mełgieś, Justyna Joniec-Wiechetek, Leszek Lisowski, 20-24.09.2017, Jurta.