Pracowników ODiZZB


– 2011 –

Publikacje w czasopismach

Bielawska-Drózd A., Cieślik P., Bartoszcze M., Mirski T., Osek J., Gryko R. „Detection of enterohaemorhagic Escherichia coli  by triplex real-time PCR method” Bull. Vet. Inst. Pulawy 2011, 55, 635-639

Bielawska-Drózd A., Gaweł J., Bartoszcze M., Kołodziej M., Graniak G., Joniec J., Michalski A. „Identyfikacja pałeczki tularemii techniką PCR w czasie rzeczywistym przy użyciu sond hydrolizujących” Lekarz Wojskowy 2011, 89 (2), 98-102

Cieślik P., Bartoszcze M.: “Enterohaemorrhagic Escherichia coli (EHEC) infections: A threat to public health.” Medycyna Wet. 67 (9), 571-578, 2011

Gryko R., Mizak L., Parasion S., Kwiatek M., Bartoszcze M. „Bakteriofagi – nadzieje i perspektywy” Lekarz Wojskowy 2011, 89 (2),155-160

Kołodziej M, Joniec J, Bartoszcze M, Mirski T, Gryko R „Peptydy – nowe możliwości zwalczania zakażeń wirusowych” Przegląd Epidemiologiczny 2011, 65, 477-482

Kwiatek M., Parasion S., Mizak L., Gryko R., Bartoszcze M., Kocik J. „Characterization of a bacteriophage, isolated from a cow with mastitis, that is lytic against Staphylococcus aureus strains.” Arch Virol. 2011 Nov 2. [Epub ahead of print]

Mirski T.,  Bartoszcze M., Bielawska-Drózd A. „Globalizacja a choroby zakaźne”.Przegląd Epidemiologiczny 2011, 65: 649 – 655

Mirski T., Gryko R., Bartoszcze M., Bielawska-Drózd A., Tyszkiewicz W.: “Antimicrobial peptides: new possibilities to combat infections in humans and animals”  Med. Wet. 67 (8), 517-521, 2011

Sellek R.E., Niemcewicz M., Olsen J.S., Bassy O., Lorenzo P., Marti L., Roszkowiak A., Kocik J., Cabria J.C. „Phenotypic and genetic analyses of 111 clinical and environmental O1, O139, and non-O1/O139 Vibrio cholerae strains from different geographical areas” Epidemiol. Infect. 2011, DOI:10.1017/S0950268811002147

Trudil D., Bartoszcze M., Gryko R., Kutateladze M.: Bacteriophage and lytic enzyme… Can they help us in the war with antibiotic resistant bacteria. Int. Rev. AFMS 84,1,2011,32-40

Żakowska D., Bartoszcze M., Niemcewicz M., Bielawska-Drózd A.:New methods of inhibiting B. anthracis infections. Medycyna Wet. 67 (10), 665-668, 2011

Publikacje zwarte

Kocik J., Bielecka A., Lasocki K., Niemcewicz M., Bartoszcze M., Michalski A., Gaweł J. „Glanders – the forgotten diseases” (Nosacizna – zapomniana choroba) Praca zbiorowa „Societal Factors shaping wellness In disability” NeuroCentrum Lublin 2011, rozdział IV, 47-55

Kocik J., Gaweł J., Michalski A., Niemcewicz M., Bielawska-Drózd A., Nowakowska A., Pitucha G., Marciniak-Niemcewicz A. „Hantaviruses – underestimated threat in Poland” (Hantawirusy – niedoszacowane zagrożenie w Polsce) Praca zbiorowa „Wellness in good health and sickness” NeuroCentrum Lublin, rozdział VIII, 93-99 Lublin

Kocik J., Michalski A., Bartoszcze M., Niemcewicz M., Kołodziej M. „Biotechnlogy and needs of modern armed forces” (Biotechnologia w obliczu potrzeb nowoczesnych sil zbrojnych) Praca zbiorowa „Lifestyle and Wellness” NeuroCentrum Lublin 2011, rozdział VI, 73-80

Kocik J. Niemcewicz M., Graniak G., Michalski A., Gaweł J., Żakowska D., Bielawska-Drózd A. Marciniak-Niemcewicz A., Lasocki K., Bartoszcze M. „Sharp injuries among health care workers” (Zakłucia ostrym sprzętem medycznym wśród pracowników opieki zdrowotnej) Praca zbiorowa „Societal and cultural behaviors conditioning wellness” NeuroCentrum Lublin 2011, rozdział XII, 141-151

Kocik J., Żakowska D., Bartoszcze M., Marciniak-Niemcewicz A., Niemcewicz M. „New insight into mechanisms of Bacillus anthracis infection” (Nowe spojrzenie na niektóre mechanizmy infekcji Bacillus anthracis) Praca zbiorowa „Education vs. wellness” NeuroCentrum 2011, rozdział IV, 51-59

Doniesienia konferencyjne

Cieślik P., Mirski T., Bielawska-Drózd A., Bartoszcze M. „Typowanie wybranych szczepów Clostridium botulinum metodą PCR w czasie rzeczywistym z zastosowaniem sond hydrolizujących”.  XV Sympozjum Naukowe „Postępy w medycynie zakażeń”,  Warszawa 9-10 grudnia 2011 r.

Cieślik P. „Ocena ryzyka pracy z organizmami GMO w warunkach laboratoryjnych”, Konferencja „Bezpieczeństwo i ochrona w naturalnych i celowo spowodowanych chorobach zakaźnych („Biosecurity and biosafety in natural and deliberate infectious disease”) Warsaw, Poland, 4 – 6 october 2011,

Gryko R., Mizak L., Kwiatek M., Parasion S, Bartoszcze M,, Kocik J.: Isolation of Bacteriophages Lytic for Bacillus anthracis and Other Strains of Bacillus spp. and Their Preliminary Characteristics; International Conference „Advances in Microbiology and Biotechnology for Human and Animal Health” Malmo/Lund, Sweden; 21-22 June 2011, pages 67 – 69

Kwiatek M., Parasion S., Mizak L., Gryko R., Bartoszcze M., Kocik J.: Characteristic of Isolated from BovineMastitis Bacteriophage Lytic against MRSA Strains International Conference „Advances in Microbiology and Biotechnology for Human and Animal Health” Malmo/Lund, Sweden; 21-22 June 2011, pages 78 – 82

Michalski A., Niemcewicz M., Bielawska-Drózd A., Gaweł J., Nowakowska A., Pitucha G., Bartoszcze M. „Identification of Hantaviruses in the animal reservoir related with endemic foci of HFRS in the south –east part of Poland” Medical Corps International Forum, 2011, 4./4, 26- supplement

Graniak G. „Czynniki biologiczne o wysokim ryzyku – klasyfikacje/ Biological Agents of High Risk-Classification” Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo i ochrona w naturalnych i celowo spowodowanych chorobach zakaźnych (Biosecurity & Biosafety in Natural and Deliberate Infectious Diseases), October 4-6, 2011 in Warsaw, Poland

Michalski A. „Pobieranie próbek biologicznych – panel dyskusyjny” Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo i ochrona w naturalnych i celowo spowodowanych chorobach zakaźnych (Biosecurity & Biosafety in Natural and Deliberate Infectious Diseases), October 4-6, 2011 in Warsaw, Poland

Bartoszcze M. „Obrona przed bioteroryzmem – istotne elementy/ Defense Against Bioterrorism- Essential Elements” Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo i ochrona w naturalnych i celowo spowodowanych chorobach zakaźnych (Biosecurity & Biosafety in Natural and Deliberate Infectious Diseases), October 4-6, 2011 in Warsaw, Poland

Michalski A. „Bezpieczeństwo biologiczne w polskim porządku prawnym / Biosecutity and Biosafety in Polish Legislation”  Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo i ochrona w naturalnych i celowo spowodowanych chorobach zakaźnych (Biosecurity & Biosafety in Natural and Deliberate Infectious Diseases), October 4-6, 2011 in Warsaw, Poland

Kołodziej M. „Ocena ryzyka w pracy z laboratoryjne na przykładzie Francisella tularensis” Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo i ochrona w naturalnych i celowo spowodowanych chorobach zakaźnych (Biosecurity & Biosafety in Natural and Deliberate Infectious Diseases), October 4-6, 2011 in Warsaw, Poland

Niemcewicz M. „Rola biologa molekularnego w dochodzeniu epidemiologicznym i kryminalnym po ataku biologicznym/ Epidemiological and Criminal Investigation in Outbreak Related to Deliberate Use of Biological Agent” Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo i ochrona w naturalnych i celowo spowodowanych chorobach zakaźnych (Biosecurity & Biosafety in Natural and Deliberate Infectious Diseases), October 4-6, 2011 in Warsaw, Poland

Nowakowska A., Michalski A., Niemcewicz M., Bielawska-Drózd A., Gaweł J., Pitucha G., Knap J.” The occurrence of haemorrhagic fever with renal syndrome cases (HFRS) in the south-east Poland” Medical Corps International Forum, 2011, 4./4, 36- supplement

Pitucha G., Michalski A., Gaweł J., Niemcewicz M., Nowakowska A., Bielawska-Drózd A. “Ecological characterization of the natural foci of hantavirus infection in the animal reservoir in the south part of Subcarpathian Voivodeship in Poland” Medical Corps International Forum, 2011, 4./4, 36- supplement