Pracowników ODiZZB

– 2019 –

Artykuły

T. Mirski, L. Mizak, A. Nakonieczna, R. Gryko „Bacteriophages, phage endolysins and antimicrobial peptides – the possibilities for their common use to combat infections and in the design of new drugs (IF = 1,03).” Czasopismo: Annals of Agricultural and Environmental Medicine. 26(2), 203-209 DOI: 10.26444/aaem/105390

Doniesienia na konferencjach krajowych

Wykład na VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Epimilitaris 2019, Epidemiologia i bezpieczeństwo CBRN, Nauka, innowacje, implikacje praktyczne: „Historia organizowania nowoczesnego systemu obrony przed bronią biologiczną Sił Zbrojnych RP zgodnego z wymaganiami NATO/The history of organizing a modern defense system against biological weapons of the Polish Armed Forces in accordance with NATO requirements”. prof. K. Chomiczewski, M. Bartoszcze, A. Michalski. 15-17.04.2019, Ryn

Wykład na VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Epimilitaris 2019, Epidemiologia i bezpieczeństwo CBRN, Nauka, innowacje, implikacje praktyczne: “Rewizja oceny implementacji postanowień konwencji o zakazie broni biologicznej i toksynowej w Polsce/Revision of the evaluation of the implementation of the provisions of the Convention on the prohibition of biological and toxin weapons in Poland”. A. Michalski. 15-17.04.2019, Ryn

Wykład na IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Stare i nowe patogeny-aktualne problemy”, A. Michalski, 15-17.02.2019, Lublin

Doniesienie plakatowe na IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej ,,Biologia-Medycyna-Terapia”: „Zaawansowane metody selekcji nowych kapsydów wirusów AAV w celu zwiększenia ich wydajności i specyficzności” M. Kwiatek, A. Michalski, L. Lisowski. 22.05.-25.05.2019, Szczawnica

Doniesienia na konferencjach międzynarodowych

“Characterization of three novel bacillus anthracis lytic phages”; Autorzy: A. Nakonieczna, M. Korba, P. Rutyna, L. Mizak, M. Łobocka. International Conference. The Biology of Anthrax. Bari, Italy, 3-6 Sept., 2019