Pracowników ODiZZB


– 2007 –

Publikacje w czasopismach

Bartoszcze M., Bielawska-Drózd A. „Bioluminometria – nowa metoda wykrywania zanieczyszczeń biologicznych” Żywienie Człowieka i Metabolizm 2007, 34 (1-2), 530-537

Bielawska-Drózd A., Bartoszcze M. „Występowanie przetrwalników Bacillus anthracis w środowisku” Medycyna Weterynaryjna 2007, 63 (8), 946-950

Bielawska-Drózd A., Bartoszcze M. „Zastosowanie metody bioluminometrii do wykrywania przetrwalników B. anthracis w wodzie” Żywienie Człowieka i Metabolizm 2007, 34 (1-2), 525

Małek W., Wdowiak-Wróbel S., Kalita M., Studzińska B., Szlachetka M., Bartoszcze M., Gryko R. „Pathogenicity Islands” Medycyna Weterynaryjna 2007, 63 (9), 1026-1029

Michalski A., Bartoszcze M., Zabrocka L., Szymajda U. „Zastosowanie cytometrii przepływowej do wykrywania B. anthracis” Żywienie Człowieka i Metabolizm 2007, 34 (3-4), 1418

Mizak L., Roszkowiak A., Mizak Z. „Ocena bakteriologiczna wód powierzchniowych z regionu puławskiego” Żywienie Człowieka i Metabolizm 2007, 34 (1-2), 1410

Mizak Z., Roszkowiak A. „Badania przesyłek niewiadomego pochodzenia w ODiZZB Puławy pod kątem czynników broni biologicznej” Lekarz Wojskowy 2007, 83 (1), 40-41

Niczyporuk J.S., Bartoszcze M. „Fagowe enzymy lityczne – nowa nadzieja w walce z zakażeniami bakteryjnymi” Przegląd Epidemiologiczny 2007, 61 (4), 713-721

Parasion S., Bartoszcze M., Gryko R. „Struktura i mechanizm działania neurotoksyn bakterii rodzaju Clostridium” Przegląd Epidemiologiczny 2007, 61, 519-527

Parasion S., Gryko R. „Zastosowanie techniki PCR do wykrywania endospor Cl. botulinum B i F w mięsie” Żywienie Człowieka i Metabolizm 2007, 34 (3-4), 1425

Roszkowiak A. Mizak Z. „Występowanie Vibrio cholerae w rzekach i zbiornikach wodnych regionu puławskiego” Lekarz Wojskowy 2007, 83 (1), 64-66

Artykuły popularno-naukowe

Bartoszcze M., Michalski A., Niemcewicz M. „Pięciolecie działalności Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych WIHE w Puławach” Lekarz Wojskowy 2007, 83 (2), 103-107

Referaty plenarne

Bartoszcze M. „Istotne problemy walki z bioterroryzmem – znaczenie współpracy międzynarodowej” Międzynarodowa Robocza Konferencja Państwowej Inspekcji Sanitarnej „Międzynarodowe Bezpieczeństwo Zdrowotne – Choroby bez Granic” Białowieża 11-14.09.2007

Bartoszcze M., Michalski A. „Biotechnologia w aspekcie zabezpieczenia potrzeb nowoczesnej armii (Biotechnology in the aspect of support of the modern army requirements)” Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Postacie Terroryzmu – Postępowanie w Stanach Zagrożenia” Warszawa 8-10.11.2007

Gaweł J. „Rola laboratorium mikrobiologicznego i analitycznego w zabezpieczeniu misji wojskowych (The role of microbiological and analytical lab in support of military missions)” Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Postacie Terroryzmu – Postępowanie w Stanach Zagrożenia” Warszawa 8-10.11.2007

Michalski A. „Zdarzenia masowe – specyfika zagrożeń biologicznych (Mass casualties situations – the specifics of biological threats)” Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Postacie Terroryzmu – Postępowanie w Stanach Zagrożenia” Warszawa 8-10.11.2007

Mizak Z., Roszkowiak A. „Zoonozy – współczesne zagrożenie dla wojska (Zoonoses – current threat for the Armed Forces)” Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Postacie Terroryzmu – Postępowanie w Stanach Zagrożenia” Warszawa 8-10.11.2007

Niemcewicz M. „Bio detection in field labs – the Polish perspective” NATO Bio Warfare Defence Awareness Course, NATO School, Oberammergau, Niemcy 23-27.07.2007

Niemcewicz M. „Primary CBRN field identification in hostile area – on the basis of own Iraqi experience” Seminarium Wyższej Grupy Obronnej NATO ds. Proliferacji „CBRN Terrorism: The Continuing Threat to the Alliance over the Next 10 to 15 Years” Praga, Czechy 10-13.07.2007

Niemcewicz M., Goniewicz M. „Segregacja medyczna w zdarzeniach masowych – porównanie systemów START i DLS /Disaster Life Support (Medical triage in MASSCAL situations – the comparison of START and DLS systems)” Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Postacie Terroryzmu – Postępowanie w Stanach Zagrożenia” Warszawa 8-10.11.2007

Parasion S. „Toksyna botulinowa – mechanizmy działania (Botulinum toxin – mechanisms of action)” Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Postacie Terroryzmu – Postępowanie w Stanach Zagrożenia” Warszawa 8-10.11.2007

Zabrocka L. „Molekularna spektroskopia fluoroscencyjna w detekcji bioaerozoli (Molecular fluorescent spectroscopy in detection of bio-aerosols)” Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Postacie Terroryzmu – Postępowanie w Stanach Zagrożenia” Warszawa 8-10.11.2007

Plakaty

Kęsik M., Wędrychowicz H., Sączyńska V., Kapusta J., Cecuda-Adamczewska V., Brodzik R., Bartoszcze M., Płucienniczak A. Inclusion bodies from recombinant bacteria as a novel system for delivery of vaccine antigen. Meeting on „Molecular and Immunological Approaches to Vaccine Design”. Cold Spring Harbor, New York, US. 29 11-2 12.2007 Abstracts, p. 18; poster