Pracowników ODiZZB


– 2018 –

Publikacje

Autorzy: G. Graniak, B. Wlizło-Skowronek, P. Rutyna, M. Niemcewicz, A. Bielawska-Drózd, A. Nakonieczna, D. Żakowska, T. Mirski, P. Głowacka “Organisation of the biological sampling process” w: CBRN. Security Manager Handbook, M. Bijak (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018, ISBN: 978-83-8142-184-3, pp. 305-324. DOI: 10.18778/8142-184-3.11

L. Mizak, R. Gryko, A. Nakonieczna, T. Mirski, J. Gaweł, G. Graniak, B. Wlizło-Skowronek, P. Rutyna, P. Cieślik “Methods of sampling” w: CBRN. Security Manager Handbook, M. Bijak (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018, ISBN: 978-83-8142-184-3, pp. 355-377. DOI: 10.18778/8142-184-3.14

Kołodziej M., Mełgieś A., Joniec-Wiechetek J., Michalski A., Nowakowska A., Pitucha G., Niemcewicz, M. „First molecular characterization of Dobrava-Belgrade virus found in Apodemus flavicollis in Poland”. Annals of agricultural and environmental medicine: AAEM, 25(2), 368-373. (IF 1.030)

Monografie

Personal protective measures Michalski A., Kwiatek M., Mełgieś A., Joniec-Wiechetek J., Lasocki K. CBRN Security Manager Handbook, Łódź University Press, 2018:

Michalski A., Joniec-Wiechetek J., Mełgieś A., Kwiatek M., Niemcewicz M., Gaweł J. CBRN Security Manager Handbook, Łódź University Press, 2018: Transport of dangerous biological materials

Mełgieś A., Joniec-Wiechetek J., Kwiatek M., Michalski A., Lisowski L. Wektory AAV – wiodąca technologia w terapii genowej. Wydawnictwo Naukowe Tygiel, 2018. str. 176-192.

Doniesienia na konferencjach międzynarodowych

“Comparative analysis of new Bacillus anthracis phages and their lytic enzymes”; Autorzy: A. Nakonieczna, M. Łobocka, L. Mizak, R. Gryko, P. Rutyna. 5th World Congress on Targeting Infectious Diseases: Targeting Phage & Antibiotic Resistance, Florence, Italy, May 17-18, 2018.

“Attempt to analyze the similarity of the sequences of endolysins genes of new phages lytic against Bacillus anthracis”; Autorzy: A. Nakonieczna, M. Łobocka, L. Mizak, R. Gryko, P. Rutyna. EMBO Workshop on Viruses of microbes 2018, Wrocław, Poland, July 09-13, 2018.