Pracowników ODiZZB


– 2009 –

Publikacje w czasopismach

Gryko R., Parasion S., Mizak L. „Bakteriofagi i fagoterapia” Medycyna Weterynaryjna (przyjęto do druku)

Kwiatek M., Kocik J., Bartoszcze M. „Substancje przeciwwirusowe aktywne dla wirusa grypy. Możliwości i perspektywy zastosowania” Przegląd Epidemiologiczny 2009, 63 (4) 487-494

Oliwa-Stasiak K., Molnar C., Arshak K., Bartoszcze M., Adley C. „Development of a PCR assay for identification of the Bacillus cereus group species” Journal of Applied Microbiology 108 (2), 266-273

Parasion S., Gryko R., Szczęsna M., Mizak L. „Zróżnicowanie genetyczne bakteriofagów wyizolowanych ze środowiska aktywnych w stosunku do szczepówSalmonella enteritidis” Żywienie Człowieka i Metabolizm 36 (2), 529-534

Paszyńska I., Bartoszcze M. „Bakterie w stadium VNBC (viable but nonculturable) – zagrożenie dla zdrowia człowieka” Medycyna Weterynaryjna 2009, 65 (4), 228-232

Paszyńska I., Bartoszcze M. „Stan VBNC bakterii w żywności – zagrożenie dla zdrowia człowieka” Military Pharmacy and Medicine 2009, 2 (1-2), 204-207

Żakowska D., Kocik J., Bartoszcze M. „Wybrane kierunki badań nad szczepionkami przeciwko wąglikowi” Przegląd Epidemiologiczny 2009, 64 (4)

Publikacje zwarte

Bartoszcze M. „Zwalczanie bioterroryzmu – znaczenie współpracy międzynarodowej” Praca zbiorowa „Katastrofy naturalne i cywilizacyjne. Zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa” red. M. Żuber, WSOWL Wrocław 2009, tom II, 71-79

Gaweł J., Goniewicz M., Marciniak-Niemcewicz A., Niemcewicz M. „Francisella tularensis – the etiological factor of tularemia, the zoonotic disease endemic in Poland and possible bioterroristic agent” (Francisella tularensis – czynnik etiologiczny tularemii, endemiczna choroba odzwierzęca w Polsce i możliwy czynnik bioterrorystyczny)” Praca zbiorowa „Wellness and success” NeuroCentrum Lublin 2009, 83-95

Gaweł J., Marciniak-Niemcewicz A., Goniewicz M., Niemcewicz M. „Plague – the disease, which should not be forgotten (Dżuma – choroba, która nigdy nie powinna być zapomniana)” Praca zbiorowa „Wellness and success” NeuroCentrum Lublin 2009, 65-75

Referaty plenarne

Kędzierski Z., Bartoszcze M. „Elementy przygotowania szpitali do zdarzeń masowych” Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Przygotowanie Szpitali do Zdarzeń Masowych” Lublin 18-19 czerwca 2009

Kocik J., Żakowska D., Bartoszcze M. „Vaccines against anthrax – existing and potential strategies” 38th World Congress on Military Medicine „Health Services Support in Operations” Kuala Lumpur, Malezja 4-9 października 2009

Michalski A., Kołodziej M. „Wykrywanie czynników biologicznych BMR – wyzwanie dla nowoczesnych technologii” Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Przygotowanie Szpitali do Zdarzeń Masowych” Lublin 18-19 czerwca 2009

Trudil D, Bartoszcze M, Gryko R, Kutateladze M, Utilization of Bacteriophages and lytc enzymes in Treatment and Prevention of Staphylococcus aureus MRSA and other Infections. 38th Mil Med Conference, KL Malaysia 2009

Trudil D, Bartoszcze M, Gryko R, Kutateladze M, Utilization of Bacteriophages in the Treatment and Prevention of Infections. 3rd BBBB International Conference on Pharmaceutical  Sciences, Antalya, Turkey 2009

Trudil D, Bartoszcze M, Gryko R, Kutateladze M, Application of Bacteriophages and phage derived enzymes, Joint 6th Singapore International Symposium for Protection Against Toxic Substances and 2nd International Chemical, Biological, Radiological and Explosives Operations Conference  2009

Doniesienia na konferencje

Bielawska-Drózd A., Joniec J., Graniak G., Kołodziej M. „Identyfikacja pałeczki tularemii techniką real time PCR z użyciem sondy hydrolizującej” XIII Sympozjum Naukowe „Postępy w Medycynie Zakażeń” Warszawa 8-9 grudnia 2009

Bielawska-Drózd A., Joniec J., Kołodziej M., Bartoszcze M. „Identyfikacja wirusa ptasiej grypy H5N1 techniką real time PCR” Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Przygotowanie Szpitali do Zdarzeń Masowych” Lublin 18-19 czerwca 2009

Bielawska-Drózd A., Kołodziej M., Joniec J. „Szybka identyfikacja Bacillus anthracisz wykorzystaniem techniki real time PCR” Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Przygotowanie Szpitali do Zdarzeń Masowych” Lublin 18-19 czerwca 2009

Bielawska-Drózd A., Kołodziej M., Joniec J., Graniak G. „Identyfikacja laseczki wąglika przy zastosowaniu techniki real time PCR” XIII Sympozjum Naukowe „Postępy w Medycynie Zakażeń” Warszawa 8-9 grudnia 2009

Bielawska-Drózd A., Kołodziej M., Joniec J., Michalski A., Bartoszcze M. „Identyfikacja wirusa pandemicznej odmiany grypy A/H1N1 techniką rRT PCR” Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Przygotowanie Szpitali do Zdarzeń Masowych” Lublin 18-19 czerwca 2009

Gaweł J., Marciniak-Niemcewicz A. „Dżuma – charakterystyka czynnika etiologicznego” Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Przygotowanie Szpitali do Zdarzeń Masowych” Lublin 18-19 czerwca 2009

Gaweł J., Marciniak-Niemcewicz A. „Francisella tularensis” IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Forum Wojskowej Farmacji i Medycyny „Postępy w Naukach Farmaceutycznych i Medycznych” Celestynów 6-8 maja 2009

Gaweł J., Marciniak- Niemcewicz A. „Yersinia pestis – etiologiczny czynnik dżumy” IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Forum Wojskowej Farmacji i Medycyny „Postępy w Naukach Farmaceutycznych i Medycznych” Celestynów 6-8 maja 2009

Gryko R., Mizak L., Parasion S., Szczęsna M. „Izolacja bakteriofagów aktywnych litycznie w stosunku do szczepów Staphylococcus aureus (w tym MRSA) oraz zakres ich działania” Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Przygotowanie Szpitali do Zdarzeń Masowych” Lublin 18-19 czerwca 2009

Gryko R., Parasion S., Mizak L., Kwiatek M., Bielawska-Drózd A. „Isolation of bacteriophages lytic for Bacillus anthracis and other strains of Bacillus spp. and their genetic differentiation” Medical Biodefence Conference Monachium, Niemcy 20-22 października 2009

Kołodziej M., Michalski A., Bielawska-Drózd A. „Typowanie Clostridium botulinumtechniką multipleks PCR” XIII Sympozjum Naukowe „Postępy w Medycynie Zakażeń” Warszawa 8-9 grudnia 2009

Langer K., Warchoł J., Barczyński P., Zabrocka L., Langer J.J. „Nanobiodetectors and their applications” 1st Scientific-Didactic Conference of the Faculty of Biology of the Adam Mickiewicz University „Challenges for Contemporary Biology, Biotechnology and Environmental Protection” Poznań 21-23 maja 2009

Mizak L. „Broń biologiczna – zasady dekontaminacji” Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Przygotowanie Szpitali do Zdarzeń Masowych” Lublin 18-19 czerwca 2009

Mizak L., Gryko R., Parasion S. „Broń biologiczna – leczenie i profilaktyka” Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Przygotowanie Szpitali do Zdarzeń Masowych” Lublin 18-19 czerwca 2009

Mizak Z., Roszkowiak A. „Zagrożenie zdrowia człowieka ze strony wód powierzchniowych” IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Forum Wojskowej Farmacji i Medycyny „Postępy w Naukach Farmaceutycznych i Medycznych” Celestynów 6-8 maja 2009

Parasion S., Gryko R., Szczęsna M., Mizak L. „Zróżnicowanie genetyczne bakteriofagów wyizolowanych ze środowiska aktywnych w stosunku do szczepówSalmonella enteritidis” Konferencja „Higiena Żywności i Żywienia Podstawą Zdrowia. Suplementy Diety w Żywieniu i Profilaktyce” Unieście k. Mielna 1-4 września 2009

Paszyńska I., Bartoszcze M. „Resuscytacja chorobotwórczych bakterii ze stanu VBNC – potencjalne zagrożenie dla zdrowia człowieka” Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Przygotowanie Szpitali do Zdarzeń Masowych” Lublin 18-19 czerwca 2009

Roszkowiak A., Mizak Z. „Metody izolacji i identyfikacji Vibrio cholerae z próbek środowiskowych wody” IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Forum Wojskowej Farmacji i Medycyny „Postępy w Naukach Farmaceutycznych i Medycznych” Celestynów 6-8 maja 2009

Szczęsna M., Kocik J., Bartoszcze M. „Preparaty przeciwko grypie – osiągnięcia i nadzieje” Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Przygotowanie Szpitali do Zdarzeń Masowych” Lublin 18-19 czerwca 2009