Pracowników ODiZZB


– 2005 –

Publikacje w czasopismach

Bartoszcze M. „Współczesne metody szybkiego rozpoznawania zagrożeń biologicznych” Nowiny Lekarskie Supl. 2005, 1 (74), 17-18

Bielawska-Drózd A. „Detection of anthrax spores in soil samples using the bioluminometric method” The ASA Newsletter 2005, 2 (107), 18-20

Gryko R., Sobieszczańska B.M., Niczyporuk J.S., Karczmarczyk M. „Wpływ sposobu namnażania na efektywność wykrywania Salmonella enteritidis w mięsie mielonym metodą multiplex PCR” Żywienie Człowieka i Metabolizm 2005, supl. 1, II, 943-948

Mierzejewski J. „Biologiczne środki walki – historia, stan obecny i przyszłość” Nowiny Lekarskie Supl. 2005, 1 (74), 15-16

Miętkiewicz-Capała A., Malm A., Michalski A., Bartoszcze M. „Microbiological quality of herbal pharmaceuticals assessed by bioluminometric and pharmacopeial methods” Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology 2005, 97, suppl. 1, 50

Miętkiewicz-Capała A., Malm A., Michalski A., Bartoszcze M. „The assessment of herbal raw material microbiological purity done by the classical method compared with the bioluminometric one” Proceedings of the 11th International Congress of the Polish Herbal Committee, Herba Polonica 2005, 51, suppl. 1, 224-225

Osiak B., Gaweł J. „Mięso zwierząt wolnożyjących – potencjalnym źródłem zakażenia Francisella tularensis” Żywienie Człowieka i Metabolizm 2005, supl. 1, I, 523-527

Sobieszczańska B.M., Gryko R., Dobrowolska M., Blaszkowska M., Twardoń J. „Izolacja Shiga-toksycznych szczepów Escherichia coli od zdrowego bydła z regionu Dolnego Śląska” Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 2005, 57, 369-375

Sobieszczańska B.M., Kuzko K., Gryko R., Dobrowolska M. „The Presence of free Shiga-like toxins in stool specimens of patients with diarrhoea during one year study” Polish Journal of Microbiology 2005, 54 (1), 69-71

Sobieszczańska B.M., Osek J., Gryko R., Dobrowolska M. „Association between cell-bound haemolisin and cell-detaching activity of Escherichia coli isolated from children” Journal of Medical Microbiology 2005, 55, 325-330

Szymajda U., Bartoszcze M. „Zastosowanie metody multiplex PCR i PCR-RFLP do identyfikacji Bacillus anthracis” Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 2005, 57, 277-285

Tyszkiewicz W., Gryko R. „Skrócona metoda oceny właściwości dezynfekcyjnych odkażalników proszkowych oraz badanie właściwości dezaktywacji wybranych toksyn przez te odkażalniki” Biuletyn WIChiR 2005, 1 (35), 79-90

Zarzecka A. „Toksyny wąglikowe” Postępy Mikrobiologii 2005, 44(2), 137-143

 Publikacje zwarte

 Bartoszcze M. „Metody detekcji i identyfikacji czynników biologicznych na polu walki i w próbkach środowiskowych i klinicznych” Praca zbiorowa „Kurs specjalistyczny z obrony przed bronią masowego rażenia dla kadry oraz pracowników wojska Wojskowej Służby Zdrowia” AON Warszawa 2005, 289-324

 Artykuły popularno-naukowe

 Mierzejewski J. „Losy dwóch wysp napiętnowanych bronią biologiczną” Życie Weterynaryjne 2005, 80 (1), 33-36

Mierzejewski J. „Uczynić naród bezpieczniejszym” Myśl Wojskowa 2005, LXI 2 (637)

Mierzejewski J. „Przewodnik WHO” Skalpel 2005, 44 (3), 32

Mierzejewski J. „Możliwość wykorzystania zoonozy SARS jako narzędzia terroru” Życie Weterynaryjne 2005, 80 (6), 337-339

Mierzejewski J. „Walka z nowymi i nawracającymi chorobami zakaźnymi u progu nowego tysiąclecia” Skalpel 2005, 5, 28-32

Mierzejewski J. „Perspektywy wykorzystania osiągnięć biologii na polu walki” Myśl Wojskowa 2005, 5 (640), 110-116

Referaty plenarne

 Bartoszcze M., Niemcewicz M., Motyczka Ł. „Selected biothreats identification technologies” International Conference „Protection against Bioterrorism” Kazimierz Dolny 13 września 2005

Bartoszcze M. „Bioterroryzm – czy wypracowano środki zaradcze?” Konferencja Naukowa „Terroryzm – Rola Siła Zbrojnych w Zwalczaniu Zjawiska” Rembertów 26 października 2005

Bartoszcze M. „New detection technologies – the review” International  Conference on Bio-Terrorism Defense Tajpej, Tajwan 5-8 grudnia 2005

Bartoszcze M. „Disinfection strategy. Elements of combating VMD terrorism civilian and military interoperability and research” MON 14-16 września 2005

Niemcewicz M. „Providing the constant reaction readiness of protection against bioterroristic attack system” International Conference on Bio-Terrorism Defense Tajpej, Tajwan 6-8 grudnia 2005

Niemcewicz M. „Medical management in mass casualty incident – the critical point” International Conference on Bio-Terrorism Defense Tajpej, Tajwan 6-8 grudnia 2005

Doniesienia na konferencje

 Bartoszcze M., Michalski A. „Strategies for protection against biological weapon attack” Scientific Conference on Chemical & Biological Defense Reaserch Timonium, Maryland, USA 14-16 listopada 2005

Capała A., Michalski A., Malm A., Bartoszcze M. „Stability and variability of bioluminescence assay in terms of selected parameters” 3rd International Conference „Protection Against Bioterrorism” Kazimierz Dolny 13 września 2005

Gryko R, Sobieszczańska B.M. „Bactericidal activity of some photosensitizers onBacillus anthracis and other Gram-positive and Gram-negative bacteria” 3rdInternational Conference „Protection Against Bioterrorism” Kazimierz Dolny 13 września 2005

Karczmarczyk M. „Microarray technology and biothreat protection” 3rdInternational Conference „Protection Against Bioterrorism” Kazimierz Dolny 13 września 2005, Poland

Karczmarczyk M., Gryko R. „Frequency of lysogenic bacteriophages spontaneous release from Salmonella enteritidis strains” 3rd International Conference „Protection Against Bioterrorism” Kazimierz Dolny 13.09.2005

Komarnicka J., Samet A., Roszkowiak A., Pancer K., Stypułkowska-Misiurewicz H. „Classical and molecular diagnostics of Vibrio cholerae non – O1 strain isolated from patient with catheter insertion site infection” 3rd International Conference „Protection Against Bioterrorism” Kazimierz Dolny 13.09.2005

Michalski A., Bartoszcze M., Szymajda U. „Chemiluminescence enzyme immunoassay for the detection of amplified DNA sequence of Bacillus anthracis Scientific Conference on Chemical & Biological Defense Reaserch Timonium, Maryland, USA 14-16.11.2005

Michalski A., Bartoszcze M., Szymajda U. „The application luminometer for the detection of amplified DNA sequence of Bacillus anthracis” 3rd International Conference „Protection Against Bioterrorism” Kazimierz Dolny 13.11.2005

Mizak L. „Activity gamma radiation against Bacillus anthracis spores in environmental samples” 3rd International Conference „Protection Against Bioterrorism” Kazimierz Dolny 13.09.2005

Mizak Z. „Risk assessment of selected emerging zoonoses of bacterial origin in Poland” 3rd International Conference „Protection Against Bioterrorism” Kazimierz Dolny 13.09.2005

Motyczka Ł. „Recombinant antibodies technology” 3rd International Conference „Protection Against Bioterrorism” Kazimierz Dolny 13.09.2005

Parasion S. „The mode action of botulinum neurotoxins” 3rd International Conference „Protection Against Bioterrorism” Kazimierz Dolny 13.09.2005

Parasion S., Szymajda U. „BOX-PCR for typing Bacillus anthracis and Bacillus cereus strains” 2nd Polish Molecular Biotechnology Conference Gdańsk 14-15.10.2005

Roszkowiak A., Stypułkowska-Misiurewicz H., Pancer K. Nowakowska A., Niczyporuk J., Janczyk M., Stasiak J., Tomaszewska E., Burzyńska W., Frąszczak S., Knap J. „The differentiation of Vibrio cholerae non – O1 strains occurring in surface waters of southern-east Poland” 3rd International Conference „Protection Against Bioterrorism” Kazimierz Dolny 13.09.2005

Szymajda U. „Application of the multiplex PCR and PCR-RFLP method in the identification of the Bacillus anthracis” Biological Medical Defense Conference Monachium 26-27.10.2005

Szymajda U., Parasion S. „ERIC-PCR for typing Bacillus anthracis and Bacillus cereus strains” 2nd Polish Molecular Biotechnology Conference Gdańsk 14-15.10.2005

Szymajda U., Parasion S. „ERIC-PCR and BOX-PCR for typing Bacillus anthracisand Bacillus cereus strains” 3rd International Conference „Protection Against Bioterrorism” Kazimierz Dolny 13.09.2005

Zarzecka A. „Anthrax toxins” 3rd International Conference „Protection Against Bioterrorism” Kazimierz Dolny 13.09.2005

Zarzecka M., Bartoszcze M., Maśnica M. „A case of cutaneus anthrax in Poland in 2004 Year” 3rd International Conference „Protection Against Bioterrorism” Kazimierz Dolny 13.09.2005

Żakowska D. „Detection of the recombinant protective antigen of Bacillus anthracis” Biological Medical Defense Conference Monachium 26-27.10.2005

Żakowska D., Motyczka Ł. „Cloning and expression of the Bacillus anthracisprotective antigen gene” 3rd International Conference „Protection Against Bioterrorism” Kazimierz Dolny 13.09.2005