Pracowników ODiZZB


– 2010 –

Publikacje w czasopismach

Bartoszcze M., Kocik J. „Wybrane problemy obrony przed bioterroryzmem” Military Pharmacy and Medicine 2009, 2/3, 19-22

Bielawska-Drózd A., Niemcewicz M., Gaweł J., Bartoszcze M. Graniak G., Joniec J., Kołodziej M. „Identyfikacja Francisella tularensis techniką real-time PCR z wykorzystaniem sond hybrydyzujących” Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 2010, 4

Gryko R., Parasion S., Mizak L. „Bakteriofagi i fagoterapia” Medycyna Weterynaryjna 2010, 66(4), 232-235

Gryko R., Mizak L., Parasion S., Kwiatek M., Bartoszcze M. „Bakteriofagi. Nadzieje i perspektywy” Lekarz Wojskowy (w druku)

Mierzejewski J., Mizak L., Zabrocka L. „Doświadczenia z remediacji środowiska skażonego przetrwalnikami Bacillus anthracis” Wojskowa Farmacja i Medycyna, 2009, 2(4), 58-64

Mizak L. „Wpływ czynników chemicznych i fizycznych na przetrwalniki Bacillus anthracis” Wojskowa Farmacja i Medycyna, 1, styczeń-kwiecień 2010

Olender A., Niemcewicz M. „Macrolide, lincosamide, and streptogramin B-constitutive-type resistance in Corynebacterium pseudodiphtheriticum isolated from upper respiratory tract specimens” Microb. Drug Resist. 2010, 16, 2, 119-122

Oliwa-Stasiak, Molnar C., Arshak K., Bartoszcze M., Adley C.C. „Development of a PCR assay for identification of the Bacillus cereus group” J.Appl.Microbiol. 2010, 108, 1, 266-273

Publikacje zwarte

Goniewicz M., Niemcewicz M., Domżał-Drzewicka R., Ginszt A., Płachta E. W. „Early rehabilitation of patients after an ischemic apoplectic stroke” Praca zbiorowa „Wellness and support of the environment in good health and sickness” NeuroCentrum Lublin 2010, 61-69

Goniewicz M., Niemcewicz M., Chemperek E., Domżał-Drzewicka R., Pacian A. „Relationship between factors of circulatory system diseases and lifestyle and wellness” Praca zbiorowa „Impact of the environment on lifestyle and wellness” NeuroCentrum Lublin 2010, s. 137-149

Kocik J., Bartoszcze M. „Postępy diagnostyki, profilaktyki i terapii w zagrożeniach biologicznych. Ratownictwo w Polsce. Lata 1990-2010” red. J. Konieczny Warszawa-Poznań-Inowrocław 2010, 572-600, ISBN 978-83-89250-32-2

Kocik J., Gaweł J., Niemcewicz M., Goniewicz M., Marciniak–Niemcewicz A, Pachuta I., Bartoszcze M. „Influenza – the past and recent threat for humans” Praca zbiorowa „Environmental factors shaping wellness in sickness and disability” NeuroCentrum Lublin 2010, 139-149

Kocik J., Niemcewicz M., Bartoszcze M., Kołodziej M., Joniec J., Graniak G., Goniewicz M. „Detection and Identification of Biological Threats” Praca zbiorowa „Environment and education vs. Wellness” NeuroCentrum Lublin 2010, 87-98

Kocik J., Niemcewicz M., Żakowska D., Bartoszcze M., Goniewicz M. „Vaccines against anthrax – new perspectives” Praca zbiorowa „Environment and education vs. Wellness” NeuroCentrum Lublin 2010, 81-90

Doniesienia na konferencje

Trudil D., Bartoszcze M., Gryko R., Kutateladze M. „Phage Nanobiotechnoloy, applications for defense against bioagents” Natural and Man-Made, Proc. 10th Intl Symp Prot CBW Agents, Sztokholm, Szwecja czerwiec 2010